Arna Glass AS
Juridisk navn:  Arna Glass AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55243600
Arnatveitvegen 137 Arnatveitvegen 137 Fax: 55242118
5262 Arnatveit 5262 Arnatveit
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979504853
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Arna Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.01%
Resultat  
  
249.76%
Egenkapital  
  
138.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.609.000 11.063.000 11.954.000 11.266.000 9.793.000
Resultat: 623.000 -416.000 -181.000 389.000 -42.000
Egenkapital: 1.011.000 424.000 841.000 998.000 914.000
Regnskap for  Arna Glass AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.609.000 11.063.000 11.954.000 11.266.000 9.793.000
Driftskostnader -12.994.000 -11.483.000 -12.134.000 -10.862.000 -9.828.000
Driftsresultat 614.000 -419.000 -180.000 405.000 -35.000
Finansinntekter 10.000 4.000 1.000 3.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -20.000 -15.000
Finans 9.000 3.000 0 -17.000 -7.000
Resultat før skatt 623.000 -416.000 -181.000 389.000 -42.000
Skattekostnad -36.000 0 24.000 -105.000 12.000
Årsresultat 587.000 -416.000 -158.000 284.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 808.000 447.000 490.000 590.000 696.000
Sum omløpsmidler 1.920.000 1.567.000 2.028.000 2.878.000 1.697.000
Sum eiendeler 2.728.000 2.014.000 2.518.000 3.468.000 2.393.000
Sum opptjent egenkapital 911.000 324.000 741.000 898.000 814.000
Sum egenkapital 1.011.000 424.000 841.000 998.000 914.000
Sum langsiktig gjeld 158.000 224.000 241.000 593.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 1.559.000 1.366.000 1.437.000 1.878.000 1.237.000
Sum gjeld og egenkapital 2.728.000 2.014.000 2.519.000 3.469.000 2.393.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.609.000 11.063.000 11.945.000 11.031.000 9.793.000
Andre inntekter 0 0 8.000 235.000 0
Driftsinntekter 13.609.000 11.063.000 11.954.000 11.266.000 9.793.000
Varekostnad -7.478.000 -5.978.000 -6.742.000 -5.603.000 -4.795.000
Lønninger -3.753.000 -3.784.000 -3.709.000 -3.596.000 -3.446.000
Avskrivning -95.000 -99.000 -121.000 -140.000 -166.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.668.000 -1.622.000 -1.562.000 -1.523.000 -1.421.000
Driftskostnader -12.994.000 -11.483.000 -12.134.000 -10.862.000 -9.828.000
Driftsresultat 614.000 -419.000 -180.000 405.000 -35.000
Finansinntekter 10.000 4.000 1.000 3.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -20.000 -15.000
Finans 9.000 3.000 0 -17.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat 587.000 -416.000 -158.000 284.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 808.000 447.000 490.000 581.000 696.000
Sum varige driftsmidler 808.000 447.000 490.000 581.000 696.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 9.000 0
Sum anleggsmidler 808.000 447.000 490.000 590.000 696.000
Varebeholdning 202.000 255.000 536.000 535.000 279.000
Kundefordringer 822.000 993.000 343.000 1.836.000 541.000
Andre fordringer 132.000 105.000 105.000 96.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 763.000 213.000 1.045.000 411.000 776.000
Sum omløpsmidler 1.920.000 1.567.000 2.028.000 2.878.000 1.697.000
Sum eiendeler 2.728.000 2.014.000 2.518.000 3.468.000 2.393.000
Sum opptjent egenkapital 911.000 324.000 741.000 898.000 814.000
Sum egenkapital 1.011.000 424.000 841.000 998.000 914.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 0 0 24.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 158.000 224.000 241.000 593.000 242.000
Leverandørgjeld 513.000 518.000 764.000 571.000 476.000
Betalbar skatt 0 0 0 104.000 0
Skyldig offentlige avgifter 598.000 418.000 301.000 651.000 453.000
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 448.000 430.000 373.000 351.000 308.000
Sum kortsiktig gjeld 1.559.000 1.366.000 1.437.000 1.878.000 1.237.000
Sum gjeld og egenkapital 2.728.000 2.014.000 2.519.000 3.469.000 2.393.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 361.000 201.000 591.000 1.000.000 460.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1.3 1.2
Soliditet 37.1 21.1 33.4 28.8 38.2
Resultatgrad 4.5 -3.8 -1.5 3.6 -0.4
Rentedekningsgrad 6 20.4 -1.8
Gjeldsgrad 1.7 3.8 2 2.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 22.9 -20.6 -7.1 11.8 -1.1
Signatur
07.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex