Arna Frisørsalong AS
Juridisk navn:  Arna Frisørsalong AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55241810
Øyrane Torg Ådnavegen 63 Øyrane Torg Fax:
5260 Indre Arna 5260 Indre Arna
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 981524705
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Helge Frosta AS
Regnskapsfører: Godt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.04%
Resultat  
  
-1.41%
Egenkapital  
  
13.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.470.000 8.827.000 9.114.000 8.540.000 7.885.000
Resultat: 1.683.000 1.707.000 1.840.000 1.658.000 1.157.000
Egenkapital: 2.341.000 2.067.000 1.789.000 1.428.000 1.222.000
Regnskap for  Arna Frisørsalong AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.470.000 8.827.000 9.114.000 8.540.000 7.885.000
Driftskostnader -6.801.000 -7.167.000 -7.281.000 -6.891.000 -6.732.000
Driftsresultat 1.670.000 1.660.000 1.832.000 1.650.000 1.152.000
Finansinntekter 16.000 50.000 11.000 5.000 12.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -3.000 4.000 -7.000
Finans 14.000 46.000 8.000 9.000 5.000
Resultat før skatt 1.683.000 1.707.000 1.840.000 1.658.000 1.157.000
Skattekostnad -409.000 -429.000 -479.000 -452.000 -321.000
Årsresultat 1.274.000 1.278.000 1.361.000 1.206.000 837.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 190.000 355.000 674.000 872.000
Sum omløpsmidler 5.027.000 4.509.000 4.286.000 3.611.000 2.648.000
Sum eiendeler 5.052.000 4.699.000 4.641.000 4.285.000 3.520.000
Sum opptjent egenkapital 1.941.000 1.667.000 1.389.000 1.028.000 822.000
Sum egenkapital 2.341.000 2.067.000 1.789.000 1.428.000 1.222.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 2.711.000 2.631.000 2.851.000 2.856.000 2.294.000
Sum gjeld og egenkapital 5.052.000 4.698.000 4.640.000 4.284.000 3.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.470.000 8.827.000 9.131.000 8.486.000 7.828.000
Andre inntekter 0 0 -17.000 54.000 57.000
Driftsinntekter 8.470.000 8.827.000 9.114.000 8.540.000 7.885.000
Varekostnad -1.058.000 -1.180.000 -1.502.000 -1.209.000 -1.276.000
Lønninger -4.417.000 -4.531.000 -4.518.000 -4.067.000 -3.845.000
Avskrivning -165.000 -165.000 -165.000 -199.000 -219.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.161.000 -1.291.000 -1.096.000 -1.416.000 -1.392.000
Driftskostnader -6.801.000 -7.167.000 -7.281.000 -6.891.000 -6.732.000
Driftsresultat 1.670.000 1.660.000 1.832.000 1.650.000 1.152.000
Finansinntekter 16.000 50.000 11.000 5.000 12.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -3.000 4.000 -7.000
Finans 14.000 46.000 8.000 9.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -700.000
Årsresultat 1.274.000 1.278.000 1.361.000 1.206.000 837.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 188.000 353.000 672.000 871.000
Sum varige driftsmidler 23.000 188.000 353.000 672.000 871.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Sum anleggsmidler 25.000 190.000 355.000 674.000 872.000
Varebeholdning 462.000 355.000 307.000 420.000 295.000
Kundefordringer 8.000 9.000 8.000 5.000 31.000
Andre fordringer 6.000 3.000 150.000 0 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.551.000 4.141.000 3.821.000 3.186.000 2.307.000
Sum omløpsmidler 5.027.000 4.509.000 4.286.000 3.611.000 2.648.000
Sum eiendeler 5.052.000 4.699.000 4.641.000 4.285.000 3.520.000
Sum opptjent egenkapital 1.941.000 1.667.000 1.389.000 1.028.000 822.000
Sum egenkapital 2.341.000 2.067.000 1.789.000 1.428.000 1.222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 4.000
Leverandørgjeld 75.000 111.000 293.000 169.000 192.000
Betalbar skatt 409.000 429.000 479.000 456.000 321.000
Skyldig offentlige avgifter 572.000 617.000 550.000 564.000 514.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 654.000 475.000 529.000 668.000 568.000
Sum kortsiktig gjeld 2.711.000 2.631.000 2.851.000 2.856.000 2.294.000
Sum gjeld og egenkapital 5.052.000 4.698.000 4.640.000 4.284.000 3.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.316.000 1.878.000 1.435.000 755.000 354.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.4 1.2 1.1
Soliditet 46.3 4 38.6 33.3 34.7
Resultatgrad 19.7 18.8 20.1 19.3 14.6
Rentedekningsgrad 8 4 610.7 -413.8 166.3
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.6 2.0 1.9
Total kapitalrentabilitet 33.4 36.4 39.7 38.6 33.1
Prokurister
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex