Arna Bokhandel AS
Juridisk navn:  Arna Bokhandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55245500
Øyrane Torg Ådnavegen 63 Øyrane Torg Ådnavegen 63 Fax: 55245514
5260 Indre Arna 5260 Indre Arna
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971195053
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/3/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.06%
Resultat  
  
-27.86%
Egenkapital  
  
13.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.247.000 10.397.000 9.781.000 8.152.000 7.827.000
Resultat: 334.000 463.000 127.000 741.000 326.000
Egenkapital: 2.228.000 1.970.000 2.119.000 2.026.000 1.487.000
Regnskap for  Arna Bokhandel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.247.000 10.397.000 9.781.000 8.152.000 7.827.000
Driftskostnader -8.899.000 -9.909.000 -9.627.000 -7.375.000 -7.453.000
Driftsresultat 348.000 488.000 154.000 777.000 374.000
Finansinntekter 6.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -20.000 -29.000 -29.000 -37.000 -49.000
Finans -14.000 -26.000 -27.000 -36.000 -48.000
Resultat før skatt 334.000 463.000 127.000 741.000 326.000
Skattekostnad -77.000 -111.000 -34.000 -202.000 -88.000
Årsresultat 257.000 351.000 93.000 540.000 238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 258.000 255.000 338.000 428.000 521.000
Sum omløpsmidler 3.635.000 4.967.000 4.301.000 3.878.000 3.370.000
Sum eiendeler 3.893.000 5.222.000 4.639.000 4.306.000 3.891.000
Sum opptjent egenkapital 2.128.000 1.870.000 2.019.000 1.926.000 1.387.000
Sum egenkapital 2.228.000 1.970.000 2.119.000 2.026.000 1.487.000
Sum langsiktig gjeld 225.000 340.000 450.000 554.000 651.000
Sum kortsiktig gjeld 1.440.000 2.911.000 2.070.000 1.726.000 1.753.000
Sum gjeld og egenkapital 3.893.000 5.221.000 4.639.000 4.306.000 3.891.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.247.000 10.397.000 9.781.000 8.152.000 7.827.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.247.000 10.397.000 9.781.000 8.152.000 7.827.000
Varekostnad -4.484.000 -5.514.000 -5.253.000 -3.770.000 -3.915.000
Lønninger -2.288.000 -2.401.000 -2.158.000 -1.756.000 -1.666.000
Avskrivning -89.000 -85.000 -85.000 -85.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.038.000 -1.909.000 -2.131.000 -1.764.000 -1.777.000
Driftskostnader -8.899.000 -9.909.000 -9.627.000 -7.375.000 -7.453.000
Driftsresultat 348.000 488.000 154.000 777.000 374.000
Finansinntekter 6.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -20.000 -29.000 -29.000 -37.000 -49.000
Finans -14.000 -26.000 -27.000 -36.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Årsresultat 257.000 351.000 93.000 540.000 238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 12.000 15.000 20.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 248.000 238.000 323.000 408.000 493.000
Sum varige driftsmidler 248.000 238.000 323.000 408.000 493.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 258.000 255.000 338.000 428.000 521.000
Varebeholdning 1.678.000 1.904.000 2.153.000 1.862.000 1.686.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 493.000 98.000 381.000 513.000 207.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.464.000 2.965.000 1.767.000 1.503.000 1.477.000
Sum omløpsmidler 3.635.000 4.967.000 4.301.000 3.878.000 3.370.000
Sum eiendeler 3.893.000 5.222.000 4.639.000 4.306.000 3.891.000
Sum opptjent egenkapital 2.128.000 1.870.000 2.019.000 1.926.000 1.387.000
Sum egenkapital 2.228.000 1.970.000 2.119.000 2.026.000 1.487.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 225.000 340.000 450.000 554.000 651.000
Leverandørgjeld 652.000 1.174.000 1.039.000 724.000 895.000
Betalbar skatt 71.000 108.000 29.000 194.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 178.000 133.000 112.000 52.000
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 581.000 950.000 869.000 695.000 721.000
Sum kortsiktig gjeld 1.440.000 2.911.000 2.070.000 1.726.000 1.753.000
Sum gjeld og egenkapital 3.893.000 5.221.000 4.639.000 4.306.000 3.891.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.195.000 2.056.000 2.231.000 2.152.000 1.617.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.7 2 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1 1.2 1.0
Soliditet 57.2 37.7 45.7 47.1 38.2
Resultatgrad 3.8 4.7 1.6 9.5 4.8
Rentedekningsgrad 17.4 16.8 5.3 21.0 7.7
Gjeldsgrad 0.7 1.7 1.2 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 9.1 9.4 3.4 18.1 9.6
Signatur
15.05.2012
BJØRG KARIN KOLSRUD
KENNETH KOLSRUD
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex