Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arna Betongservice AS
Juridisk navn:  Arna Betongservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55242430
Garnesmarka 10 Garnesmarka 10 Fax: 55242325
5264 Garnes 5264 Garnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 957266762
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/2/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapkompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.59%
Resultat  
  
41.18%
Egenkapital  
  
-17.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 276.000 352.000 723.000 694.000 687.000
Resultat: -20.000 -34.000 -58.000 113.000 16.000
Egenkapital: 78.000 94.000 120.000 163.000 79.000
Regnskap for  Arna Betongservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 276.000 352.000 723.000 694.000 687.000
Driftskostnader -288.000 -374.000 -777.000 -567.000 -651.000
Driftsresultat -12.000 -23.000 -54.000 127.000 36.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -12.000 -4.000 -14.000 -19.000
Finans -9.000 -11.000 -4.000 -14.000 -19.000
Resultat før skatt -20.000 -34.000 -58.000 113.000 16.000
Skattekostnad 4.000 8.000 15.000 -29.000 -4.000
Årsresultat -16.000 -26.000 -44.000 84.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 112.000 122.000 133.000 148.000 194.000
Sum omløpsmidler 76.000 132.000 30.000 173.000 99.000
Sum eiendeler 188.000 254.000 163.000 321.000 293.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -6.000 20.000 63.000 -21.000
Sum egenkapital 78.000 94.000 120.000 163.000 79.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 20.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 111.000 161.000 39.000 138.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 189.000 255.000 164.000 321.000 293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 276.000 352.000 723.000 694.000 687.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 276.000 352.000 723.000 694.000 687.000
Varekostnad -90.000 -103.000 -310.000 -218.000 -200.000
Lønninger -62.000 -140.000 -205.000 -200.000 -265.000
Avskrivning -14.000 -14.000 -14.000 -37.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -117.000 -248.000 -112.000 -140.000
Driftskostnader -288.000 -374.000 -777.000 -567.000 -651.000
Driftsresultat -12.000 -23.000 -54.000 127.000 36.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -12.000 -4.000 -14.000 -19.000
Finans -9.000 -11.000 -4.000 -14.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -26.000 -44.000 84.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 3.000 0 0 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 105.000 119.000 133.000 148.000 185.000
Sum varige driftsmidler 105.000 119.000 133.000 148.000 185.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 112.000 122.000 133.000 148.000 194.000
Varebeholdning 5.000 5.000 5.000 6.000 10.000
Kundefordringer 50.000 101.000 30.000 80.000 40.000
Andre fordringer 18.000 18.000 37.000 37.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 9.000 0 50.000 12.000
Sum omløpsmidler 76.000 132.000 30.000 173.000 99.000
Sum eiendeler 188.000 254.000 163.000 321.000 293.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -6.000 20.000 63.000 -21.000
Sum egenkapital 78.000 94.000 120.000 163.000 79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 5.000 20.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 53.000 93.000 0 0 89.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 20.000 43.000
Leverandørgjeld 35.000 27.000 7.000 84.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 29.000 14.000 33.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 12.000 18.000 20.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 111.000 161.000 39.000 138.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 189.000 255.000 164.000 321.000 293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -35.000 -29.000 -9.000 35.000 -72.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.8 1.3 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.6 1.3 0.6
Soliditet 41.3 36.9 73.2 50.8 27.0
Resultatgrad -4.3 -6.5 -7.5 18.3 5.2
Rentedekningsgrad -1.3 -1.9 -13.5 9.1 1.9
Gjeldsgrad 1.4 1.7 0.4 1.0 2.7
Total kapitalrentabilitet -6.3 -8.6 -32.9 39.6 12.3
Prokurister
04.11.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
BIRGER HAUGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex