Arna Agency As
Juridisk navn:  Arna Agency As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sogneprest Munthe-Kaas vei 15 Sogneprest Munthe-Kaas vei 15 Fax:
1346 Gjettum 1346 Gjettum
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915644511
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
35%
Egenkapital  
  
-41.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 3.000 155.000
Resultat: -13.000 -20.000 -38.000 -3.000
Egenkapital: -44.000 -31.000 -11.000 27.000
Regnskap for  Arna Agency As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 3.000 155.000
Driftskostnader -13.000 -20.000 -41.000 -157.000
Driftsresultat -13.000 -20.000 -38.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 -20.000 -38.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -20.000 -38.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 38.000 34.000 58.000 109.000
Sum eiendeler 38.000 34.000 58.000 109.000
Sum opptjent egenkapital -74.000 -61.000 -41.000 -3.000
Sum egenkapital -44.000 -31.000 -11.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 65.000 69.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 34.000 58.000 108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 155.000
Andre inntekter 0 0 3.000 0
Driftsinntekter 0 0 3.000 155.000
Varekostnad 0 0 0 -14.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -20.000 -41.000 -143.000
Driftskostnader -13.000 -20.000 -41.000 -157.000
Driftsresultat -13.000 -20.000 -38.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -20.000 -38.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 48.000 23.000
Andre fordringer 3.000 4.000 9.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 30.000 0 79.000
Sum omløpsmidler 38.000 34.000 58.000 109.000
Sum eiendeler 38.000 34.000 58.000 109.000
Sum opptjent egenkapital -74.000 -61.000 -41.000 -3.000
Sum egenkapital -44.000 -31.000 -11.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 65.000 69.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 65.000 69.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 34.000 58.000 108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -44.000 -31.000 -11.000 28.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.8 1.4
Soliditet -115.8 -91.2 25.0
Resultatgrad -1266.7 -1.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 -2.1 -6.3 3.0
Total kapitalrentabilitet -34.2 -58.8 -65.5 -2.8
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex