Arn Narvik As
Juridisk navn:  Arn Narvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95706300
Postboks 64 C/O Narvik Kommune Kongens Gate 45 Fax:
8501 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 915413943
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/9/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
51.61%
Egenkapital  
  
-21.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 541.000 0 1.684.000
Resultat: -15.000 -31.000 -60.000 132.000
Egenkapital: 56.000 71.000 102.000 162.000
Regnskap for  Arn Narvik As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 541.000 0 1.684.000
Driftskostnader -15.000 -572.000 -60.000 -1.552.000
Driftsresultat -15.000 -31.000 -60.000 132.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 -31.000 -60.000 132.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -31.000 -60.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 56.000 335.000 562.000 666.000
Sum eiendeler 56.000 335.000 562.000 666.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 41.000 72.000 132.000
Sum egenkapital 56.000 71.000 102.000 162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 263.000 460.000 504.000
Sum gjeld og egenkapital 56.000 334.000 562.000 666.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 541.000 0 1.674.000
Andre inntekter 0 0 0 10.000
Driftsinntekter 0 541.000 0 1.684.000
Varekostnad 0 -32.000 0 -412.000
Lønninger 0 0 0 4.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -540.000 -60.000 -1.144.000
Driftskostnader -15.000 -572.000 -60.000 -1.552.000
Driftsresultat -15.000 -31.000 -60.000 132.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -31.000 -60.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 253.000 284.000 491.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 82.000 278.000 174.000
Sum omløpsmidler 56.000 335.000 562.000 666.000
Sum eiendeler 56.000 335.000 562.000 666.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 41.000 72.000 132.000
Sum egenkapital 56.000 71.000 102.000 162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 14.000 460.000 498.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 250.000 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 0 263.000 460.000 504.000
Sum gjeld og egenkapital 56.000 334.000 562.000 666.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 72.000 102.000 162.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0 1.3 1.2 1.4
Soliditet 1 21.3 18.1 24.3
Resultatgrad -5.7 7.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 3.7 4.5 3.1
Total kapitalrentabilitet -26.8 -9.3 -10.7 19.8
Signatur
01.06.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.06.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex