Arn Holding AS
Juridisk navn:  Arn Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75113535
Tordenskjolds Gate 32 Tordenskjolds Gate 32 Fax: 75174732
8656 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 989186183
Aksjekapital: 2.850.000 NOK
Etableringsdato: 11/14/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Registrert Revisor Kjell O. Granefjell As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
65.04%
Egenkapital  
  
16.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 11.987.000 7.263.000 9.208.000 9.222.000 6.031.000
Egenkapital: 51.033.000 43.653.000 39.833.000 34.628.000 29.797.000
Regnskap for  Arn Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -50.000 -36.000 -33.000 -33.000 -32.000
Driftsresultat -50.000 -36.000 -33.000 -33.000 -32.000
Finansinntekter 12.084.000 7.335.000 9.282.000 9.331.000 6.158.000
Finanskostnader -47.000 -37.000 -41.000 -76.000 -95.000
Finans 12.037.000 7.298.000 9.241.000 9.255.000 6.063.000
Resultat før skatt 11.987.000 7.263.000 9.208.000 9.222.000 6.031.000
Skattekostnad -2.757.000 -1.743.000 -2.303.000 -2.491.000 -1.628.000
Årsresultat 9.230.000 5.520.000 6.905.000 6.731.000 4.403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.446.000 23.446.000 23.446.000 23.446.000 23.446.000
Sum omløpsmidler 42.147.000 31.568.000 32.856.000 26.742.000 20.678.000
Sum eiendeler 65.593.000 55.014.000 56.302.000 50.188.000 44.124.000
Sum opptjent egenkapital 40.404.000 33.024.000 29.204.000 23.999.000 19.168.000
Sum egenkapital 51.033.000 43.653.000 39.833.000 34.628.000 29.797.000
Sum langsiktig gjeld 4.431.000 4.910.000 5.458.000 5.460.000 7.136.000
Sum kortsiktig gjeld 10.129.000 6.451.000 11.011.000 10.100.000 7.191.000
Sum gjeld og egenkapital 65.593.000 55.014.000 56.302.000 50.188.000 44.124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -36.000 -33.000 -33.000 -32.000
Driftskostnader -50.000 -36.000 -33.000 -33.000 -32.000
Driftsresultat -50.000 -36.000 -33.000 -33.000 -32.000
Finansinntekter 12.084.000 7.335.000 9.282.000 9.331.000 6.158.000
Finanskostnader -47.000 -37.000 -41.000 -76.000 -95.000
Finans 12.037.000 7.298.000 9.241.000 9.255.000 6.063.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.850.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.600.000 -1.300.000
Årsresultat 9.230.000 5.520.000 6.905.000 6.731.000 4.403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 23.446.000 23.446.000 23.446.000 23.446.000 23.446.000
Sum anleggsmidler 23.446.000 23.446.000 23.446.000 23.446.000 23.446.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.447.000 24.568.000 23.856.000 17.604.000 14.826.000
Sum omløpsmidler 42.147.000 31.568.000 32.856.000 26.742.000 20.678.000
Sum eiendeler 65.593.000 55.014.000 56.302.000 50.188.000 44.124.000
Sum opptjent egenkapital 40.404.000 33.024.000 29.204.000 23.999.000 19.168.000
Sum egenkapital 51.033.000 43.653.000 39.833.000 34.628.000 29.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.500.000 3.000.000 7.000.000 6.000.000 4.250.000
Sum langsiktig gjeld 4.431.000 4.910.000 5.458.000 5.460.000 7.136.000
Leverandørgjeld 23.000 8.000 8.000 7.000 12.000
Betalbar skatt 2.757.000 1.743.000 2.303.000 2.491.000 1.628.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.850.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.600.000 -1.300.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.129.000 6.451.000 11.011.000 10.100.000 7.191.000
Sum gjeld og egenkapital 65.593.000 55.014.000 56.302.000 50.188.000 44.124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.018.000 25.117.000 21.845.000 16.642.000 13.487.000
Likviditetsgrad 1 4.2 4.9 3 2.6 2.9
Likviditetsgrad 2 4.2 4.9 3 2.7 2.9
Soliditet 77.8 79.3 70.7 69.0 67.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.1 -0.8 122.3 64.5
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 18.3 13.3 16.4 18.5 13.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex