Arn Bygg As
Juridisk navn:  Arn Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kjøpmannsgata 9B Kjøpmannsgata 9B Fax:
8400 Sortland 8400 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 920701353
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/10/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bhr Finans & Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.117.000
Resultat: -241.000
Egenkapital: -217.000
Regnskap for  Arn Bygg As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.117.000
Driftskostnader -1.352.000
Driftsresultat -235.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Resultat før skatt -241.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000
Sum omløpsmidler 146.000
Sum eiendeler 306.000
Sum opptjent egenkapital -241.000
Sum egenkapital -217.000
Sum langsiktig gjeld 103.000
Sum kortsiktig gjeld 420.000
Sum gjeld og egenkapital 306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.117.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.117.000
Varekostnad -169.000
Lønninger -857.000
Avskrivning -15.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -311.000
Driftskostnader -1.352.000
Driftsresultat -235.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 121.000
Sum varige driftsmidler 121.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000
Sum anleggsmidler 160.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 38.000
Andre fordringer 101.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 8.000
Sum omløpsmidler 146.000
Sum eiendeler 306.000
Sum opptjent egenkapital -241.000
Sum egenkapital -217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 103.000
Leverandørgjeld 36.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 344.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000
Sum kortsiktig gjeld 420.000
Sum gjeld og egenkapital 306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -274.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet -70.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -39.2
Gjeldsgrad -2.4
Total kapitalrentabilitet -76.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex