Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arktis Fisch & Feinkost As
Juridisk navn:  Arktis Fisch & Feinkost As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90962249
Postboks 443 Klausjorda 9 Fax: 78983153
9991 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 989892959
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/2/2006 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: cfh fisk as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
467.81%
Resultat  
  
161.9%
Egenkapital  
  
1166.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.006.000 2.995.000 6.511.000 980.000 715.000
Resultat: 333.000 -538.000 233.000 40.000 16.000
Egenkapital: 853.000 -80.000 458.000 225.000 184.000
Regnskap for  Arktis Fisch & Feinkost As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.006.000 2.995.000 6.511.000 980.000 715.000
Driftskostnader -16.526.000 -3.502.000 -6.256.000 -932.000 -698.000
Driftsresultat 480.000 -507.000 255.000 47.000 17.000
Finansinntekter 82.000 35.000 48.000 4.000 16.000
Finanskostnader -229.000 -66.000 -70.000 -11.000 -18.000
Finans -147.000 -31.000 -22.000 -7.000 -2.000
Resultat før skatt 333.000 -538.000 233.000 40.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 333.000 -538.000 233.000 40.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.604.000 1.386.000 372.000 282.000 176.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 1.159.000 851.000 549.000 299.000
Sum eiendeler 2.608.000 2.545.000 1.223.000 831.000 475.000
Sum opptjent egenkapital -147.000 -480.000 58.000 -175.000 -216.000
Sum egenkapital 853.000 -80.000 458.000 225.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 665.000 1.473.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.090.000 1.152.000 765.000 606.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 2.608.000 2.545.000 1.223.000 831.000 475.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.006.000 2.935.000 6.511.000 980.000 715.000
Andre inntekter 0 60.000 0 0 0
Driftsinntekter 17.006.000 2.995.000 6.511.000 980.000 715.000
Varekostnad -10.660.000 -1.777.000 -3.901.000 -519.000 -333.000
Lønninger -1.634.000 -557.000 -769.000 -4.000 -106.000
Avskrivning -194.000 -144.000 -75.000 -45.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.038.000 -1.024.000 -1.511.000 -364.000 -232.000
Driftskostnader -16.526.000 -3.502.000 -6.256.000 -932.000 -698.000
Driftsresultat 480.000 -507.000 255.000 47.000 17.000
Finansinntekter 82.000 35.000 48.000 4.000 16.000
Finanskostnader -229.000 -66.000 -70.000 -11.000 -18.000
Finans -147.000 -31.000 -22.000 -7.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 333.000 -538.000 233.000 40.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.443.000 1.347.000 367.000 277.000 171.000
Sum varige driftsmidler 1.443.000 1.347.000 367.000 277.000 171.000
Sum finansielle anleggsmidler 160.000 39.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.604.000 1.386.000 372.000 282.000 176.000
Varebeholdning 111.000 252.000 19.000 61.000 0
Kundefordringer 532.000 708.000 402.000 316.000 129.000
Andre fordringer 297.000 163.000 97.000 15.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 36.000 333.000 158.000 155.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 1.159.000 851.000 549.000 299.000
Sum eiendeler 2.608.000 2.545.000 1.223.000 831.000 475.000
Sum opptjent egenkapital -147.000 -480.000 58.000 -175.000 -216.000
Sum egenkapital 853.000 -80.000 458.000 225.000 184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 240.000 256.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 665.000 1.473.000 0 0 0
Leverandørgjeld 635.000 786.000 459.000 321.000 131.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 35.000 51.000 97.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.000 75.000 256.000 188.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 1.090.000 1.152.000 765.000 606.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 2.608.000 2.545.000 1.223.000 831.000 475.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -86.000 7.000 86.000 -57.000 8.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.1 0.8 1.1
Soliditet 32.7 -3.1 37.4 27.1 38.7
Resultatgrad 2.8 -16.9 3.9 4.8 2.4
Rentedekningsgrad 2.1 -7.7 3.6 4.3 1.8
Gjeldsgrad 2.1 -32.8 1.7 2.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 21.5 -18.5 24.8 6.1 6.9
Signatur
06.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex