Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arkitekturverket As
Juridisk navn:  Arkitekturverket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40096630
Bernt Ankers Gate 19 Bernt Ankers Gate 19 Fax:
1534 Moss 1534 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 998200040
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/13/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørge, Fagerhøi & Theodorsen Revisjon As
Regnskapsfører: Aztek Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
40.9%
Resultat  
  
-28.27%
Egenkapital  
  
-13.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.130.000 6.480.000 4.606.000 4.831.000 4.009.000
Resultat: 718.000 1.001.000 450.000 436.000 123.000
Egenkapital: 1.146.000 1.328.000 1.064.000 874.000 700.000
Regnskap for  Arkitekturverket As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.130.000 6.480.000 4.606.000 4.831.000 4.009.000
Driftskostnader -8.452.000 -5.439.000 -4.158.000 -4.398.000 -3.885.000
Driftsresultat 679.000 1.041.000 448.000 433.000 124.000
Finansinntekter 44.000 -39.000 3.000 7.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans 39.000 -40.000 1.000 4.000 -1.000
Resultat før skatt 718.000 1.001.000 450.000 436.000 123.000
Skattekostnad -149.000 -237.000 -109.000 -112.000 -35.000
Årsresultat 568.000 763.000 340.000 324.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 342.000 345.000 100.000 146.000 116.000
Sum omløpsmidler 3.440.000 3.053.000 2.122.000 2.075.000 1.645.000
Sum eiendeler 3.782.000 3.398.000 2.222.000 2.221.000 1.761.000
Sum opptjent egenkapital 946.000 1.128.000 864.000 674.000 511.000
Sum egenkapital 1.146.000 1.328.000 1.064.000 874.000 700.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.628.000 2.067.000 1.158.000 1.347.000 1.062.000
Sum gjeld og egenkapital 3.783.000 3.398.000 2.222.000 2.221.000 1.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.130.000 6.480.000 4.606.000 4.831.000 4.009.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.130.000 6.480.000 4.606.000 4.831.000 4.009.000
Varekostnad -332.000 -257.000 -86.000 -159.000 -98.000
Lønninger -6.807.000 -4.376.000 -3.352.000 -3.538.000 -2.870.000
Avskrivning -111.000 -81.000 -46.000 -43.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.202.000 -725.000 -674.000 -658.000 -875.000
Driftskostnader -8.452.000 -5.439.000 -4.158.000 -4.398.000 -3.885.000
Driftsresultat 679.000 1.041.000 448.000 433.000 124.000
Finansinntekter 44.000 -39.000 3.000 7.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans 39.000 -40.000 1.000 4.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -500.000 -150.000 -150.000 -100.000
Årsresultat 568.000 763.000 340.000 324.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 92.000 130.000 79.000 106.000 87.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 251.000 215.000 21.000 40.000 29.000
Sum varige driftsmidler 251.000 215.000 21.000 40.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 342.000 345.000 100.000 146.000 116.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.257.000 1.087.000 1.041.000 994.000 1.073.000
Andre fordringer 115.000 121.000 91.000 112.000 89.000
Sum investeringer 800.000 759.000 0 0 0
Kasse, bank 1.269.000 1.085.000 990.000 969.000 483.000
Sum omløpsmidler 3.440.000 3.053.000 2.122.000 2.075.000 1.645.000
Sum eiendeler 3.782.000 3.398.000 2.222.000 2.221.000 1.761.000
Sum opptjent egenkapital 946.000 1.128.000 864.000 674.000 511.000
Sum egenkapital 1.146.000 1.328.000 1.064.000 874.000 700.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 167.000 26.000 96.000 65.000 122.000
Betalbar skatt 143.000 234.000 109.000 112.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 966.000 700.000 543.000 719.000 420.000
Utbytte -750.000 -500.000 -150.000 -150.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 601.000 607.000 259.000 301.000 385.000
Sum kortsiktig gjeld 2.628.000 2.067.000 1.158.000 1.347.000 1.062.000
Sum gjeld og egenkapital 3.783.000 3.398.000 2.222.000 2.221.000 1.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 812.000 986.000 964.000 728.000 583.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.8 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.8 1.5 1.6
Soliditet 30.3 39.1 47.9 39.4 39.7
Resultatgrad 7.4 16.1 9.7 9 3.1
Rentedekningsgrad 135.8 1 2 144.3 62.5
Gjeldsgrad 2.3 1.6 1.1 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 19.1 29.5 20.3 19.8 7.1
Signatur
25.04.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex