Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arkitekturteknikk As
Juridisk navn:  Arkitekturteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Orrevegen 5B Orrevegen 5B Fax:
4340 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 919779462
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
67.33%
Resultat  
  
314.91%
Egenkapital  
  
-24.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.183.000 707.000 103.000
Resultat: 473.000 114.000 22.000
Egenkapital: 98.000 129.000 42.000
Regnskap for  Arkitekturteknikk As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.183.000 707.000 103.000
Driftskostnader -710.000 -589.000 -82.000
Driftsresultat 474.000 118.000 22.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 0
Finans 0 -4.000 0
Resultat før skatt 473.000 114.000 22.000
Skattekostnad -104.000 -27.000 -4.000
Årsresultat 369.000 86.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 43.000 33.000
Sum omløpsmidler 656.000 181.000 34.000
Sum eiendeler 688.000 224.000 67.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 99.000 18.000
Sum egenkapital 98.000 129.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 585.000 94.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 688.000 224.000 67.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.183.000 705.000 103.000
Andre inntekter 0 1.000 0
Driftsinntekter 1.183.000 707.000 103.000
Varekostnad -634.000 -498.000 -44.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -11.000 -11.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -80.000 -37.000
Driftskostnader -710.000 -589.000 -82.000
Driftsresultat 474.000 118.000 22.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 0
Finans 0 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0
Årsresultat 369.000 86.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 26.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 17.000 0
Sum varige driftsmidler 13.000 17.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 43.000 33.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 375.000 0 0
Andre fordringer 0 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 281.000 177.000 31.000
Sum omløpsmidler 656.000 181.000 34.000
Sum eiendeler 688.000 224.000 67.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 99.000 18.000
Sum egenkapital 98.000 129.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 1.000 0
Leverandørgjeld 16.000 24.000 3.000
Betalbar skatt 0 26.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 41.000 1.000
Utbytte -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 4.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 585.000 94.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 688.000 224.000 67.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 87.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.9 1.4
Soliditet 14.2 57.6 62.7
Resultatgrad 40.1 16.7 21.4
Rentedekningsgrad 4 29.5
Gjeldsgrad 6 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 6 52.7 32.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex