Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arkitekturfabrikken As
Juridisk navn:  Arkitekturfabrikken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40165941
Erling Skakkes Gate 52A Erling Skakkes Gate 52A Fax:
7012 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 999156746
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/1/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Godhavn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.71%
Resultat  
  
-2566.67%
Egenkapital  
  
-67.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.124.000 3.891.000 3.410.000 2.230.000 2.896.000
Resultat: -296.000 12.000 23.000 11.000 465.000
Egenkapital: 111.000 342.000 335.000 318.000 310.000
Regnskap for  Arkitekturfabrikken As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.124.000 3.891.000 3.410.000 2.230.000 2.896.000
Driftskostnader -3.418.000 -3.878.000 -3.383.000 -2.218.000 -2.431.000
Driftsresultat -293.000 13.000 27.000 11.000 465.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -4.000 0 0
Finans -3.000 -1.000 -4.000 0 0
Resultat før skatt -296.000 12.000 23.000 11.000 465.000
Skattekostnad 65.000 -5.000 -6.000 -3.000 -126.000
Årsresultat -231.000 7.000 17.000 8.000 340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 231.000 223.000 218.000 170.000 165.000
Sum omløpsmidler 821.000 1.334.000 1.624.000 629.000 800.000
Sum eiendeler 1.052.000 1.557.000 1.842.000 799.000 965.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 294.000 287.000 270.000 262.000
Sum egenkapital 111.000 342.000 335.000 318.000 310.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 90.000 90.000 30.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 912.000 1.125.000 1.417.000 451.000 624.000
Sum gjeld og egenkapital 1.053.000 1.557.000 1.842.000 799.000 965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.124.000 3.891.000 3.410.000 2.230.000 2.896.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.124.000 3.891.000 3.410.000 2.230.000 2.896.000
Varekostnad -3.000 0 0 0 0
Lønninger -2.854.000 -2.862.000 -2.591.000 -1.702.000 -1.974.000
Avskrivning -49.000 -62.000 -77.000 -45.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -512.000 -954.000 -715.000 -471.000 -413.000
Driftskostnader -3.418.000 -3.878.000 -3.383.000 -2.218.000 -2.431.000
Driftsresultat -293.000 13.000 27.000 11.000 465.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -4.000 0 0
Finans -3.000 -1.000 -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -231.000 7.000 17.000 8.000 340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 147.000 95.000 108.000 64.000 74.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 128.000 110.000 106.000 91.000
Sum varige driftsmidler 84.000 128.000 110.000 106.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 231.000 223.000 218.000 170.000 165.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 398.000 928.000 608.000 148.000 166.000
Andre fordringer 12.000 16.000 519.000 121.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 412.000 391.000 497.000 360.000 560.000
Sum omløpsmidler 821.000 1.334.000 1.624.000 629.000 800.000
Sum eiendeler 1.052.000 1.557.000 1.842.000 799.000 965.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 294.000 287.000 270.000 262.000
Sum egenkapital 111.000 342.000 335.000 318.000 310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 90.000 90.000 30.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 90.000 90.000 30.000 31.000
Leverandørgjeld 53.000 72.000 323.000 19.000 20.000
Betalbar skatt 0 6.000 25.000 4.000 80.000
Skyldig offentlige avgifter 308.000 509.000 253.000 204.000 316.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 551.000 538.000 816.000 224.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 912.000 1.125.000 1.417.000 451.000 624.000
Sum gjeld og egenkapital 1.053.000 1.557.000 1.842.000 799.000 965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -91.000 209.000 207.000 178.000 176.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1.1 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.1 1.4 1.3
Soliditet 10.5 2 18.2 39.8 32.1
Resultatgrad -9.4 0.3 0.8 0.5 16.1
Rentedekningsgrad -97.7 1 6.8
Gjeldsgrad 8.5 3.6 4.5 1.5 2.1
Total kapitalrentabilitet -27.8 0.8 1.5 1.4 48.2
Signatur
03.07.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex