Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arkitektur & Prosjekt As
Juridisk navn:  Arkitektur & Prosjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østsideveien 136 Østsideveien 136 Fax:
3524 Nes I Ådal 3524 Nes I Ådal
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 917220042
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 62.000 90.000 90.000
Resultat: 0 -4.000 40.000 85.000 85.000
Egenkapital: 124.000 124.000 128.000 110.000 110.000
Regnskap for  Arkitektur & Prosjekt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 62.000 90.000 90.000
Driftskostnader 0 -4.000 -22.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat 0 -4.000 40.000 85.000 85.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -4.000 40.000 85.000 85.000
Skattekostnad 0 0 -21.000 0 0
Årsresultat 0 -4.000 18.000 85.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 18.000 18.000 0 0
Sum omløpsmidler 62.000 86.000 144.000 119.000 119.000
Sum eiendeler 103.000 104.000 162.000 119.000 119.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 100.000 104.000 85.000 85.000
Sum egenkapital 124.000 124.000 128.000 110.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -21.000 -21.000 33.000 9.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 103.000 103.000 161.000 118.000 118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 62.000 90.000 90.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 62.000 90.000 90.000
Varekostnad 0 0 -14.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -4.000 -8.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader 0 -4.000 -22.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat 0 -4.000 40.000 85.000 85.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -4.000 18.000 85.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 18.000 18.000 0 0
Sum varige driftsmidler 41.000 18.000 18.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 41.000 18.000 18.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 25.000 25.000
Andre fordringer 6.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.000 86.000 144.000 93.000 93.000
Sum omløpsmidler 62.000 86.000 144.000 119.000 119.000
Sum eiendeler 103.000 104.000 162.000 119.000 119.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 100.000 104.000 85.000 85.000
Sum egenkapital 124.000 124.000 128.000 110.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt -21.000 -21.000 21.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 12.000 9.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -21.000 -21.000 33.000 9.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 103.000 103.000 161.000 118.000 118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.000 107.000 111.000 110.000 110.000
Likviditetsgrad 1 -4.1 4.4 13.2 13.2
Likviditetsgrad 2 -4.1 4.4 13.2 13.3
Soliditet 120.4 120.4 79.5 92.4 92.4
Resultatgrad 64.5 94.4 94.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.2 -0.2 0.3 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 -3.9 24.8 71.4 71.4
Signatur
31.03.2020
SIGNATUR
HØMANDBERG BJØRN
Prokurister
28.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex