Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arkitektur Og Energi As
Juridisk navn:  Arkitektur Og Energi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91861999
Måneveien 28 Måneveien 28 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 998812461
Aksjekapital: 70.000 NOK
Etableringsdato: 8/24/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-122.22%
Egenkapital  
  
-21.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 10.000 3.000 1.000 0
Resultat: -2.000 9.000 -5.000 -16.000 -24.000
Egenkapital: 11.000 14.000 9.000 4.000 3.000
Regnskap for  Arkitektur Og Energi As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 10.000 3.000 1.000 0
Driftskostnader -2.000 -1.000 -7.000 -17.000 -25.000
Driftsresultat -2.000 9.000 -5.000 -16.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 9.000 -5.000 -16.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 9.000 -5.000 -16.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.000 14.000 9.000 4.000 5.000
Sum eiendeler 11.000 14.000 9.000 4.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 0 0 0 -42.000
Sum egenkapital 11.000 14.000 9.000 4.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 14.000 9.000 4.000 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 10.000 3.000 1.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 10.000 3.000 1.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -1.000 -7.000 -17.000 -25.000
Driftskostnader -2.000 -1.000 -7.000 -17.000 -25.000
Driftsresultat -2.000 9.000 -5.000 -16.000 -25.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 9.000 -5.000 -16.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 14.000 9.000 4.000 5.000
Sum omløpsmidler 11.000 14.000 9.000 4.000 5.000
Sum eiendeler 11.000 14.000 9.000 4.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -59.000 0 0 0 -42.000
Sum egenkapital 11.000 14.000 9.000 4.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 14.000 9.000 4.000 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 14.000 9.000 4.000 2.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 1.7
Soliditet 1 1 1 1 50.0
Resultatgrad 9 -166.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 1.0
Total kapitalrentabilitet -18.2 64.3 -55.6 -416.7
Signatur
20.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex