Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arkitektur AS
Juridisk navn:  Arkitektur AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Erik Sandsmark Eidsvollsmann Mørchs gate 12 c/o Erik Sandsmark Eidsvollsmann Mørchs gate 12 Fax:
4616 Kristiansand S 4616 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 989114921
Aksjekapital: 195.500 NOK
Etableringsdato: 12/8/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
127.27%
Resultat  
  
-66.18%
Egenkapital  
  
8.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.000 11.000 0 0 0
Resultat: 70.000 207.000 23.000 -68.000 28.000
Egenkapital: 866.000 796.000 590.000 567.000 635.000
Regnskap for  Arkitektur AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.000 11.000 0 0 0
Driftskostnader -28.000 -18.000 -21.000 -73.000 -18.000
Driftsresultat -3.000 -7.000 -21.000 -73.000 -18.000
Finansinntekter 71.000 214.000 44.000 5.000 45.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 71.000 214.000 44.000 5.000 45.000
Resultat før skatt 70.000 207.000 23.000 -68.000 28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 207.000 23.000 -68.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 342.000 342.000 496.000
Sum omløpsmidler 866.000 796.000 590.000 574.000 488.000
Sum eiendeler 866.000 796.000 932.000 916.000 984.000
Sum opptjent egenkapital 670.000 601.000 394.000 371.000 439.000
Sum egenkapital 866.000 796.000 590.000 567.000 635.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 342.000 349.000 349.000
Sum gjeld og egenkapital 866.000 797.000 932.000 916.000 984.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 11.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.000 11.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -18.000 -21.000 -73.000 -18.000
Driftskostnader -28.000 -18.000 -21.000 -73.000 -18.000
Driftsresultat -3.000 -7.000 -21.000 -73.000 -18.000
Finansinntekter 71.000 214.000 44.000 5.000 45.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 71.000 214.000 44.000 5.000 45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 207.000 23.000 -68.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 342.000 342.000 496.000
Sum anleggsmidler 0 0 342.000 342.000 496.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 110.000 419.000 233.000 30.000 30.000
Kasse, bank 756.000 377.000 357.000 543.000 458.000
Sum omløpsmidler 866.000 796.000 590.000 574.000 488.000
Sum eiendeler 866.000 796.000 932.000 916.000 984.000
Sum opptjent egenkapital 670.000 601.000 394.000 371.000 439.000
Sum egenkapital 866.000 796.000 590.000 567.000 635.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 342.000 349.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 342.000 349.000 349.000
Sum gjeld og egenkapital 866.000 797.000 932.000 916.000 984.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 866.000 796.000 248.000 225.000 139.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0 0 1.7 1.6 1.4
Soliditet 1 1 63.3 61.9 64.5
Resultatgrad -63.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.6 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 7.9 2 2.5 -7.4 2.7
Signatur
16.02.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex