Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Juridisk navn:  Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23283080
Bygdøy Allé 5 Bygdøy Allé 5 Fax: 23283081
0257 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 942100310
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/2/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.46%
Resultat  
  
206.01%
Egenkapital  
  
30.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.070.000 14.962.000 14.265.000 15.150.000 14.463.000
Resultat: 6.258.000 2.045.000 1.545.000 2.335.000 1.735.000
Egenkapital: 4.000.000 3.068.000 2.672.000 3.250.000 2.940.000
Regnskap for  Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.070.000 14.962.000 14.265.000 15.150.000 14.463.000
Driftskostnader -12.816.000 -12.919.000 -12.723.000 -12.813.000 -12.756.000
Driftsresultat 6.256.000 2.043.000 1.541.000 2.336.000 1.706.000
Finansinntekter 6.000 4.000 5.000 16.000 41.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -1.000 -17.000 -12.000
Finans 2.000 2.000 4.000 -1.000 29.000
Resultat før skatt 6.258.000 2.045.000 1.545.000 2.335.000 1.735.000
Skattekostnad -1.377.000 -476.000 -373.000 -585.000 -474.000
Årsresultat 4.881.000 1.568.000 1.172.000 1.750.000 1.260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 197.000 125.000 121.000 107.000
Sum omløpsmidler 14.796.000 8.607.000 8.673.000 8.023.000 10.520.000
Sum eiendeler 14.931.000 8.804.000 8.798.000 8.144.000 10.627.000
Sum opptjent egenkapital 3.900.000 2.968.000 2.572.000 3.150.000 2.840.000
Sum egenkapital 4.000.000 3.068.000 2.672.000 3.250.000 2.940.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.931.000 5.736.000 6.125.000 4.893.000 7.686.000
Sum gjeld og egenkapital 14.931.000 8.804.000 8.797.000 8.143.000 10.626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.967.000 14.932.000 14.175.000 14.976.000 14.370.000
Andre inntekter 103.000 30.000 90.000 174.000 93.000
Driftsinntekter 19.070.000 14.962.000 14.265.000 15.150.000 14.463.000
Varekostnad -106.000 -360.000 -666.000 -739.000 -2.652.000
Lønninger -11.318.000 -10.604.000 -8.883.000 -9.804.000 -8.796.000
Avskrivning -101.000 -93.000 -60.000 -34.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.009.000 -2.061.000 -2.357.000 -2.036.000 -1.294.000
Driftskostnader -12.816.000 -12.919.000 -12.723.000 -12.813.000 -12.756.000
Driftsresultat 6.256.000 2.043.000 1.541.000 2.336.000 1.706.000
Finansinntekter 6.000 4.000 5.000 16.000 41.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -1.000 -17.000 -12.000
Finans 2.000 2.000 4.000 -1.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.382.000 0 0 0 0
Årsresultat 4.881.000 1.568.000 1.172.000 1.750.000 1.260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 27.000 29.000 36.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 104.000 170.000 96.000 85.000 41.000
Sum varige driftsmidler 104.000 170.000 96.000 85.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 135.000 197.000 125.000 121.000 107.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.194.000 2.146.000 3.207.000 2.408.000 4.912.000
Andre fordringer 1.403.000 632.000 327.000 1.309.000 3.368.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.199.000 5.830.000 5.139.000 4.305.000 2.240.000
Sum omløpsmidler 14.796.000 8.607.000 8.673.000 8.023.000 10.520.000
Sum eiendeler 14.931.000 8.804.000 8.798.000 8.144.000 10.627.000
Sum opptjent egenkapital 3.900.000 2.968.000 2.572.000 3.150.000 2.840.000
Sum egenkapital 4.000.000 3.068.000 2.672.000 3.250.000 2.940.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 247.000 203.000 424.000 181.000 2.609.000
Betalbar skatt 1.382.000 474.000 366.000 555.000 456.000
Skyldig offentlige avgifter 1.816.000 1.613.000 1.340.000 1.290.000 1.193.000
Utbytte -2.382.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.104.000 3.446.000 3.995.000 2.867.000 3.427.000
Sum kortsiktig gjeld 10.931.000 5.736.000 6.125.000 4.893.000 7.686.000
Sum gjeld og egenkapital 14.931.000 8.804.000 8.797.000 8.143.000 10.626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.865.000 2.871.000 2.548.000 3.130.000 2.834.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.4 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.4 1.6 1.4
Soliditet 26.8 34.8 30.4 39.9 27.7
Resultatgrad 32.8 13.7 10.8 15.4 11.8
Rentedekningsgrad 1 1021.5 1 137.4 145.6
Gjeldsgrad 2.7 1.9 2.3 1.5 2.6
Total kapitalrentabilitet 41.9 23.3 17.6 28.9 16.4
Signatur
22.10.2020
STYRETS MEDLEMMER TEGNER SELSKAPETS FIRMA HVER FOR SEG.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex