Arctic Life N70 As
Juridisk navn:  Arctic Life N70 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Biveien 34 Biveien 34 Fax:
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 920016367
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/22/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -15.000
Egenkapital: 15.000
Regnskap for  Arctic Life N70 As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -15.000
Driftsresultat -15.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -15.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 40.000
Sum eiendeler 40.000
Sum opptjent egenkapital -15.000
Sum egenkapital 15.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -15.000
Driftskostnader -15.000
Driftsresultat -15.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 35.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 5.000
Sum omløpsmidler 40.000
Sum eiendeler 40.000
Sum opptjent egenkapital -15.000
Sum egenkapital 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet 37.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7
Total kapitalrentabilitet -37.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex