Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Juridisk navn:  Arbeidsgiverforeningen Spekter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47657000
Postboks 7052 Majorstuen Sørkedalsveien 6 Fax: 24055601
0306 Oslo 369 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 871281602
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: arbeidsgiverforeningen navo
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4%
Resultat  
  
-445.06%
Egenkapital  
  
-3.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 119.041.000 114.463.000 102.953.000 96.504.000 92.395.000
Resultat: -7.167.000 2.077.000 5.517.000 -2.478.000 14.469.000
Egenkapital: 214.921.000 223.046.000 222.814.000 216.453.000 210.082.000
Regnskap for  Arbeidsgiverforeningen Spekter
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 119.041.000 114.463.000 102.953.000 96.504.000 92.395.000
Driftskostnader -114.090.000 -113.140.000 -101.690.000 -97.798.000 -89.358.000
Driftsresultat 4.952.000 1.323.000 1.263.000 -1.294.000 3.037.000
Finansinntekter 0 755.000 4.256.000 -1.182.000 11.437.000
Finanskostnader -12.118.000 -1.000 -1.000 -2.000 -5.000
Finans -12.118.000 754.000 4.255.000 -1.184.000 11.432.000
Resultat før skatt -7.167.000 2.077.000 5.517.000 -2.478.000 14.469.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.167.000 2.077.000 5.517.000 -2.478.000 14.469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 177.976.000 190.529.000 191.719.000 189.026.000 191.498.000
Sum omløpsmidler 69.163.000 64.361.000 59.855.000 55.347.000 55.465.000
Sum eiendeler 247.139.000 254.890.000 251.574.000 244.373.000 246.963.000
Sum opptjent egenkapital 214.921.000 223.045.000 222.815.000 216.454.000 210.083.000
Sum egenkapital 214.921.000 223.046.000 222.814.000 216.453.000 210.082.000
Sum langsiktig gjeld 18.782.000 18.022.000 16.406.000 17.815.000 26.752.000
Sum kortsiktig gjeld 13.436.000 13.822.000 12.354.000 10.104.000 10.128.000
Sum gjeld og egenkapital 247.139.000 254.889.000 251.575.000 244.373.000 246.963.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 118.711.000 114.133.000 102.263.000 95.814.000 91.705.000
Andre inntekter 330.000 330.000 690.000 690.000 690.000
Driftsinntekter 119.041.000 114.463.000 102.953.000 96.504.000 92.395.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -69.958.000 -68.371.000 -64.474.000 -57.695.000 -49.428.000
Avskrivning -1.243.000 -1.632.000 -1.865.000 -2.378.000 -2.511.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.889.000 -43.137.000 -35.351.000 -37.725.000 -37.419.000
Driftskostnader -114.090.000 -113.140.000 -101.690.000 -97.798.000 -89.358.000
Driftsresultat 4.952.000 1.323.000 1.263.000 -1.294.000 3.037.000
Finansinntekter 0 755.000 4.256.000 -1.182.000 11.437.000
Finanskostnader -12.118.000 -1.000 -1.000 -2.000 -5.000
Finans -12.118.000 754.000 4.255.000 -1.184.000 11.432.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.167.000 2.077.000 5.517.000 -2.478.000 14.469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.394.000 2.494.000 3.268.000 4.267.000 4.659.000
Sum varige driftsmidler 3.394.000 2.494.000 3.268.000 4.267.000 4.659.000
Sum finansielle anleggsmidler 174.582.000 188.034.000 188.452.000 184.760.000 186.840.000
Sum anleggsmidler 177.976.000 190.529.000 191.719.000 189.026.000 191.498.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 857.000 384.000 122.000 385.000 1.548.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.306.000 63.977.000 59.734.000 54.962.000 53.916.000
Sum omløpsmidler 69.163.000 64.361.000 59.855.000 55.347.000 55.465.000
Sum eiendeler 247.139.000 254.890.000 251.574.000 244.373.000 246.963.000
Sum opptjent egenkapital 214.921.000 223.045.000 222.815.000 216.454.000 210.083.000
Sum egenkapital 214.921.000 223.046.000 222.814.000 216.453.000 210.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.782.000 18.022.000 16.406.000 17.815.000 26.752.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.782.000 18.022.000 16.406.000 17.815.000 26.752.000
Leverandørgjeld 3.100.000 3.300.000 2.636.000 1.720.000 1.804.000
Betalbar skatt 0 0 4.614.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.227.000 4.686.000 0 4.007.000 4.270.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.110.000 5.836.000 5.104.000 4.378.000 4.055.000
Sum kortsiktig gjeld 13.436.000 13.822.000 12.354.000 10.104.000 10.128.000
Sum gjeld og egenkapital 247.139.000 254.889.000 251.575.000 244.373.000 246.963.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.727.000 50.539.000 47.501.000 45.243.000 45.337.000
Likviditetsgrad 1 5.1 4.7 4.8 5.5 5.5
Likviditetsgrad 2 5.1 4.7 4.8 5.5 5.5
Soliditet 8 87.5 88.6 88.6 85.1
Resultatgrad 4.2 1.2 1.2 -1.3 3.3
Rentedekningsgrad 0.4 1 1 -1238.0 2894.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 2 0.8 2.2 -1.0 5.9
Signatur
16.07.2019
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.07.2019
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex