Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arbeidsfellesskapet Htgl Ans
Juridisk navn:  Arbeidsfellesskapet Htgl Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Haaland & Thuestad As Sundvegen 22 C/O Haaland & Thuestad As Sundvegen 22 Fax:
4250 Kopervik 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 912649709
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/14/2013
Foretakstype: ANS
Revisor: Vatnem Revisjon AS
Regnskapsfører: Bøhn Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-88.16%
Egenkapital  
  
2.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 51.005.000 66.445.000
Resultat: 9.000 76.000 -177.000 6.182.000 1.547.000
Egenkapital: 486.000 476.000 400.000 3.577.000 1.895.000
Regnskap for  Arbeidsfellesskapet Htgl Ans
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 51.005.000 66.445.000
Driftskostnader 6.000 73.000 -191.000 -44.987.000 -65.059.000
Driftsresultat 6.000 73.000 -191.000 6.018.000 1.386.000
Finansinntekter 3.000 3.000 14.000 165.000 171.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -10.000
Finans 3.000 3.000 14.000 165.000 161.000
Resultat før skatt 9.000 76.000 -177.000 6.182.000 1.547.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 76.000 -177.000 6.182.000 1.547.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 222.000
Sum omløpsmidler 534.000 574.000 731.000 5.396.000 27.699.000
Sum eiendeler 534.000 574.000 731.000 5.396.000 27.921.000
Sum opptjent egenkapital 486.000 476.000 400.000 3.577.000 1.895.000
Sum egenkapital 486.000 476.000 400.000 3.577.000 1.895.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 98.000 331.000 1.819.000 26.027.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 574.000 731.000 5.396.000 27.922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 51.005.000 66.445.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 51.005.000 66.445.000
Varekostnad 0 0 -108.000 -44.299.000 -64.651.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -59.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 6.000 73.000 -83.000 -629.000 -343.000
Driftskostnader 6.000 73.000 -191.000 -44.987.000 -65.059.000
Driftsresultat 6.000 73.000 -191.000 6.018.000 1.386.000
Finansinntekter 3.000 3.000 14.000 165.000 171.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -10.000
Finans 3.000 3.000 14.000 165.000 161.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 76.000 -177.000 6.182.000 1.547.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 210.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 12.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 222.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 222.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 197.000 10.617.000
Andre fordringer 0 2.000 18.000 441.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 534.000 572.000 712.000 4.758.000 17.082.000
Sum omløpsmidler 534.000 574.000 731.000 5.396.000 27.699.000
Sum eiendeler 534.000 574.000 731.000 5.396.000 27.921.000
Sum opptjent egenkapital 486.000 476.000 400.000 3.577.000 1.895.000
Sum egenkapital 486.000 476.000 400.000 3.577.000 1.895.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 48.000 131.000 1.619.000 13.590.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 1.000.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 50.000 200.000 200.000 11.437.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 98.000 331.000 1.819.000 26.027.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 574.000 731.000 5.396.000 27.922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 486.000 476.000 400.000 3.577.000 1.672.000
Likviditetsgrad 1 11.1 5.9 2.2 3.0 1.1
Likviditetsgrad 2 11.1 5.9 2.2 3.0 1.1
Soliditet 9 82.9 54.7 66.3 6.8
Resultatgrad 11.8 2.1
Rentedekningsgrad 155.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.8 0.5 13.7
Total kapitalrentabilitet 1.7 13.2 -24.2 114.6 5.6
Signatur
10.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex