Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aquaship Salmon Star Ii As
Juridisk navn:  Aquaship Salmon Star Ii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48076630
Postboks 350 Kongens Plass Vågeveien 5 Fax:
6501 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 981494180
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 12/23/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.55%
Resultat  
  
74.97%
Egenkapital  
  
30.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.313.000 19.479.000 14.197.000 13.803.000 12.561.000
Resultat: 3.998.000 2.285.000 4.128.000 2.457.000 1.459.000
Egenkapital: 17.233.000 13.241.000 10.923.000 6.762.000 4.249.000
Regnskap for  Aquaship Salmon Star Ii As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.313.000 19.479.000 14.197.000 13.803.000 12.561.000
Driftskostnader -17.596.000 -16.134.000 -9.657.000 -10.856.000 -10.848.000
Driftsresultat 4.717.000 3.345.000 4.540.000 2.947.000 1.713.000
Finansinntekter 44.000 22.000 28.000 29.000 204.000
Finanskostnader -762.000 -1.082.000 -441.000 -520.000 -458.000
Finans -718.000 -1.060.000 -413.000 -491.000 -254.000
Resultat før skatt 3.998.000 2.285.000 4.128.000 2.457.000 1.459.000
Skattekostnad -6.000 32.000 34.000 56.000 -15.000
Årsresultat 3.992.000 2.317.000 4.161.000 2.513.000 1.444.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.070.000 36.197.000 23.523.000 12.443.000 14.500.000
Sum omløpsmidler 9.814.000 3.278.000 6.297.000 8.462.000 6.193.000
Sum eiendeler 37.884.000 39.475.000 29.820.000 20.905.000 20.693.000
Sum opptjent egenkapital 14.604.000 10.612.000 8.295.000 4.133.000 1.621.000
Sum egenkapital 17.233.000 13.241.000 10.923.000 6.762.000 4.249.000
Sum langsiktig gjeld 18.185.000 24.205.000 10.521.000 12.903.000 13.953.000
Sum kortsiktig gjeld 2.467.000 2.029.000 8.377.000 1.241.000 2.490.000
Sum gjeld og egenkapital 37.884.000 39.474.000 29.821.000 20.905.000 20.692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.313.000 19.479.000 14.197.000 13.803.000 12.561.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.313.000 19.479.000 14.197.000 13.803.000 12.561.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.717.000 -5.881.000 -4.440.000 -5.046.000 -4.953.000
Avskrivning -8.126.000 -6.393.000 -2.083.000 -2.080.000 -2.212.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.753.000 -3.860.000 -3.134.000 -3.730.000 -3.683.000
Driftskostnader -17.596.000 -16.134.000 -9.657.000 -10.856.000 -10.848.000
Driftsresultat 4.717.000 3.345.000 4.540.000 2.947.000 1.713.000
Finansinntekter 44.000 22.000 28.000 29.000 204.000
Finanskostnader -762.000 -1.082.000 -441.000 -520.000 -458.000
Finans -718.000 -1.060.000 -413.000 -491.000 -254.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.992.000 2.317.000 4.161.000 2.513.000 1.444.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 16.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.070.000 36.197.000 21.508.000 12.443.000 14.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.014.000 0 0
Sum anleggsmidler 28.070.000 36.197.000 23.523.000 12.443.000 14.500.000
Varebeholdning 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Kundefordringer 2.838.000 1.423.000 0 1.869.000 2.256.000
Andre fordringer 1.344.000 701.000 1.259.000 1.257.000 1.473.000
Sum investeringer 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 5.528.000 1.054.000 4.937.000 5.235.000 2.363.000
Sum omløpsmidler 9.814.000 3.278.000 6.297.000 8.462.000 6.193.000
Sum eiendeler 37.884.000 39.475.000 29.820.000 20.905.000 20.693.000
Sum opptjent egenkapital 14.604.000 10.612.000 8.295.000 4.133.000 1.621.000
Sum egenkapital 17.233.000 13.241.000 10.923.000 6.762.000 4.249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 21.000 89.000 168.000 286.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.185.000 24.205.000 10.521.000 12.903.000 13.953.000
Leverandørgjeld 1.401.000 728.000 5.975.000 523.000 399.000
Betalbar skatt 27.000 35.000 46.000 62.000 78.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 360.000 250.000 254.000 261.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.014.000 906.000 2.106.000 401.000 1.753.000
Sum kortsiktig gjeld 2.467.000 2.029.000 8.377.000 1.241.000 2.490.000
Sum gjeld og egenkapital 37.884.000 39.474.000 29.821.000 20.905.000 20.692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.347.000 1.249.000 -2.080.000 7.221.000 3.703.000
Likviditetsgrad 1 4 1.6 0.8 6.8 2.5
Likviditetsgrad 2 3.9 1.6 0.7 6.8 2.5
Soliditet 45.5 33.5 36.6 32.3 20.5
Resultatgrad 21.1 17.2 3 21.4 13.6
Rentedekningsgrad 6.2 3.1 10.3 5.7 4.2
Gjeldsgrad 1.2 2 1.7 2.1 3.9
Total kapitalrentabilitet 12.6 8.5 15.3 14.2 9.3
Signatur
03.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
BERIT JOHANNE SÆLE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex