Aqua Star Invest As
Juridisk navn:  Aqua Star Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56183257
Melingsåsen 14 V/Svein Martin Sæle Fax: 56183282
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 980037320
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
11244.44%
Resultat  
  
2468.75%
Egenkapital  
  
5.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.021.000 9.000 422.000 959.000 10.512.000
Resultat: 758.000 -32.000 -84.000 1.625.000 -3.905.000
Egenkapital: 10.123.000 9.589.000 9.596.000 9.643.000 28.421.000
Regnskap for  Aqua Star Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.021.000 9.000 422.000 959.000 10.512.000
Driftskostnader -114.000 -167.000 -590.000 -3.322.000 -15.368.000
Driftsresultat 907.000 -158.000 -168.000 -2.364.000 -4.856.000
Finansinntekter 125.000 127.000 88.000 5.122.000 955.000
Finanskostnader -274.000 -1.000 -3.000 -1.133.000 -4.000
Finans -149.000 126.000 85.000 3.989.000 951.000
Resultat før skatt 758.000 -32.000 -84.000 1.625.000 -3.905.000
Skattekostnad -224.000 25.000 37.000 -403.000 1.093.000
Årsresultat 534.000 -8.000 -47.000 1.222.000 -2.811.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.353.000 9.993.000 9.404.000 7.286.000 494.000
Sum omløpsmidler 899.000 1.642.000 2.223.000 5.311.000 119.530.000
Sum eiendeler 11.252.000 11.635.000 11.627.000 12.597.000 120.024.000
Sum opptjent egenkapital 9.923.000 9.389.000 9.396.000 9.443.000 28.221.000
Sum egenkapital 10.123.000 9.589.000 9.596.000 9.643.000 28.421.000
Sum langsiktig gjeld 295.000 385.000 503.000 655.000 708.000
Sum kortsiktig gjeld 834.000 1.661.000 1.528.000 2.299.000 90.895.000
Sum gjeld og egenkapital 11.252.000 11.635.000 11.627.000 12.597.000 120.024.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 10.512.000
Andre inntekter 1.021.000 9.000 422.000 959.000 0
Driftsinntekter 1.021.000 9.000 422.000 959.000 10.512.000
Varekostnad 0 0 0 0 -8.799.000
Lønninger 0 4.000 -183.000 -1.609.000 -327.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -171.000 -407.000 -1.713.000 -6.242.000
Driftskostnader -114.000 -167.000 -590.000 -3.322.000 -15.368.000
Driftsresultat 907.000 -158.000 -168.000 -2.364.000 -4.856.000
Finansinntekter 125.000 127.000 88.000 5.122.000 955.000
Finanskostnader -274.000 -1.000 -3.000 -1.133.000 -4.000
Finans -149.000 126.000 85.000 3.989.000 951.000
Konsernbidrag 0 0 0 20.000.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 534.000 -8.000 -47.000 1.222.000 -2.811.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 494.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.353.000 9.993.000 9.404.000 7.286.000 0
Sum anleggsmidler 10.353.000 9.993.000 9.404.000 7.286.000 494.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 10.000 355.000 919.000 3.007.000
Andre fordringer 134.000 27.000 1.351.000 1.130.000 98.941.000
Sum investeringer 0 273.000 273.000 273.000 6.254.000
Kasse, bank 755.000 1.332.000 245.000 2.989.000 11.329.000
Sum omløpsmidler 899.000 1.642.000 2.223.000 5.311.000 119.530.000
Sum eiendeler 11.252.000 11.635.000 11.627.000 12.597.000 120.024.000
Sum opptjent egenkapital 9.923.000 9.389.000 9.396.000 9.443.000 28.221.000
Sum egenkapital 10.123.000 9.589.000 9.596.000 9.643.000 28.421.000
Sum avsetninger til forpliktelser 295.000 385.000 503.000 655.000 708.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 81.010.000
Sum langsiktig gjeld 295.000 385.000 503.000 655.000 708.000
Leverandørgjeld 20.000 148.000 216.000 553.000 1.099.000
Betalbar skatt 314.000 93.000 115.000 457.000 346.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 4.000 82.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 500.000 1.420.000 1.193.000 1.207.000 8.338.000
Sum kortsiktig gjeld 834.000 1.661.000 1.528.000 2.299.000 90.895.000
Sum gjeld og egenkapital 11.252.000 11.635.000 11.627.000 12.597.000 120.024.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 -19.000 695.000 3.012.000 28.635.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.5 2.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.5 2.4 1.4
Soliditet 9 82.4 82.5 76.5 23.7
Resultatgrad 88.8 -1755.6 -39.8 -246.5 -46.2
Rentedekningsgrad 3.3 2.4 -975.3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 3.2
Total kapitalrentabilitet 9.2 -0.3 -0.7 21.9 -3.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex