Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aqua Guardian AS
Juridisk navn:  Aqua Guardian AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35523640
Postboks 215 Sentrum Uniongata 18 Fax: 35523639
3701 Skien 3732 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 883777212
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/1/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Solvang Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.6%
Resultat  
  
-44.31%
Egenkapital  
  
15.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.659.000 5.260.000 4.610.000 3.221.000 1.529.000
Resultat: 93.000 167.000 120.000 -163.000 -255.000
Egenkapital: 424.000 367.000 242.000 52.000 215.000
Regnskap for  Aqua Guardian AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.659.000 5.260.000 4.610.000 3.221.000 1.529.000
Driftskostnader -6.491.000 -5.052.000 -4.468.000 -3.328.000 -1.750.000
Driftsresultat 168.000 208.000 142.000 -107.000 -221.000
Finansinntekter 2.000 0 8.000 0 0
Finanskostnader -76.000 -41.000 -30.000 -56.000 -34.000
Finans -74.000 -41.000 -22.000 -56.000 -34.000
Resultat før skatt 93.000 167.000 120.000 -163.000 -255.000
Skattekostnad -36.000 -41.000 70.000 0 1.000
Årsresultat 57.000 126.000 189.000 -163.000 -254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.000 173.000 235.000 227.000 293.000
Sum omløpsmidler 1.762.000 1.549.000 1.505.000 1.090.000 1.609.000
Sum eiendeler 1.878.000 1.722.000 1.740.000 1.317.000 1.902.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 -33.000 -158.000 -348.000 -185.000
Sum egenkapital 424.000 367.000 242.000 52.000 215.000
Sum langsiktig gjeld 45.000 163.000 285.000 416.000 550.000
Sum kortsiktig gjeld 1.408.000 1.191.000 1.214.000 850.000 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 1.877.000 1.721.000 1.741.000 1.318.000 1.901.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.659.000 5.260.000 4.610.000 3.213.000 1.412.000
Andre inntekter 0 0 0 7.000 117.000
Driftsinntekter 6.659.000 5.260.000 4.610.000 3.221.000 1.529.000
Varekostnad -4.030.000 -3.077.000 -2.984.000 -2.184.000 -428.000
Lønninger -1.734.000 -1.271.000 -1.020.000 -609.000 -668.000
Avskrivning -28.000 -48.000 -62.000 -62.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -699.000 -656.000 -402.000 -473.000 -612.000
Driftskostnader -6.491.000 -5.052.000 -4.468.000 -3.328.000 -1.750.000
Driftsresultat 168.000 208.000 142.000 -107.000 -221.000
Finansinntekter 2.000 0 8.000 0 0
Finanskostnader -76.000 -41.000 -30.000 -56.000 -34.000
Finans -74.000 -41.000 -22.000 -56.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 126.000 189.000 -163.000 -254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 28.000 86.000 46.000 76.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 144.000 150.000 182.000 214.000
Sum varige driftsmidler 116.000 144.000 150.000 182.000 214.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum anleggsmidler 116.000 173.000 235.000 227.000 293.000
Varebeholdning 957.000 989.000 810.000 502.000 480.000
Kundefordringer 1.049.000 510.000 608.000 528.000 1.070.000
Andre fordringer 50.000 24.000 49.000 51.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 25.000 38.000 9.000 34.000
Sum omløpsmidler 1.762.000 1.549.000 1.505.000 1.090.000 1.609.000
Sum eiendeler 1.878.000 1.722.000 1.740.000 1.317.000 1.902.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 -33.000 -158.000 -348.000 -185.000
Sum egenkapital 424.000 367.000 242.000 52.000 215.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 119.000 162.000 0 70.000 0
Sum langsiktig gjeld 45.000 163.000 285.000 416.000 550.000
Leverandørgjeld 719.000 536.000 908.000 436.000 747.000
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 408.000 333.000 136.000 141.000 265.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 160.000 170.000 203.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 1.408.000 1.191.000 1.214.000 850.000 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 1.877.000 1.721.000 1.741.000 1.318.000 1.901.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 354.000 358.000 291.000 240.000 473.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0.7 1.0
Soliditet 22.6 21.3 13.9 3.9 11.3
Resultatgrad 2.5 4 3.1 -3.3 -14.5
Rentedekningsgrad 2.2 5.1 4.7 -1.9 -6.5
Gjeldsgrad 3.4 3.7 6.2 24.3 7.8
Total kapitalrentabilitet 9.1 12.1 8.6 -8.1 -11.6
Signatur
16.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex