Aqua For You AS
Juridisk navn:  Aqua For You AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48999673
Postboks 1107 Storgata 70 Fax: 75528825
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 919676647
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/15/1970
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoråd Salten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.12%
Resultat  
  
-2050%
Egenkapital  
  
-8.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 203.000 424.000 388.000 396.000 495.000
Resultat: -39.000 2.000 3.000 6.000 6.000
Egenkapital: 395.000 434.000 431.000 428.000 423.000
Regnskap for  Aqua For You AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 203.000 424.000 388.000 396.000 495.000
Driftskostnader -241.000 -422.000 -385.000 -391.000 -489.000
Driftsresultat -39.000 2.000 3.000 5.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -39.000 2.000 3.000 6.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -39.000 2.000 3.000 6.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 398.000 430.000 438.000 540.000 868.000
Sum eiendeler 410.000 454.000 462.000 564.000 892.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 334.000 331.000 328.000 323.000
Sum egenkapital 395.000 434.000 431.000 428.000 423.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 74.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 20.000 30.000 61.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 410.000 454.000 462.000 563.000 892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 203.000 424.000 388.000 396.000 495.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 203.000 424.000 388.000 396.000 495.000
Varekostnad -27.000 -196.000 -165.000 -149.000 -205.000
Lønninger -45.000 -49.000 -35.000 -56.000 -72.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -177.000 -185.000 -186.000 -212.000
Driftskostnader -241.000 -422.000 -385.000 -391.000 -489.000
Driftsresultat -39.000 2.000 3.000 5.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -39.000 2.000 3.000 6.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum anleggsmidler 12.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Varebeholdning 203.000 224.000 283.000 372.000 317.000
Kundefordringer 41.000 15.000 0 9.000 219.000
Andre fordringer 13.000 18.000 9.000 3.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 141.000 172.000 145.000 156.000 328.000
Sum omløpsmidler 398.000 430.000 438.000 540.000 868.000
Sum eiendeler 410.000 454.000 462.000 564.000 892.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 334.000 331.000 328.000 323.000
Sum egenkapital 395.000 434.000 431.000 428.000 423.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 74.000 276.000
Leverandørgjeld 4.000 3.000 15.000 15.000 81.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 12.000 10.000 23.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 4.000 23.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 20.000 30.000 61.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 410.000 454.000 462.000 563.000 892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 383.000 410.000 408.000 479.000 675.000
Likviditetsgrad 1 2 21.5 14. 8.9 4.5
Likviditetsgrad 2 1 10.3 5.2 2.8 2.9
Soliditet 96.3 95.6 93.3 76.0 47.4
Resultatgrad -19.2 0.5 0.8 1.3 1.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.3 1.1
Total kapitalrentabilitet -9.5 0.4 0.6 0.9 0.7
Signatur
03.10.2011
AAGE ARILD FINSTAD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex