Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Apriori AS Lyd Og Video
Juridisk navn:  Apriori AS Lyd Og Video
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22687383
Hedmarksgata 15 Hedmarksgata 15 Fax: 22683003
0658 Oslo 658 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 942855303
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/10/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.19%
Resultat  
  
-161.24%
Egenkapital  
  
-27.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 677.000 859.000 909.000 1.153.000 944.000
Resultat: -158.000 258.000 -25.000 4.000 8.000
Egenkapital: 408.000 565.000 933.000 951.000 948.000
Regnskap for  Apriori AS Lyd Og Video
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 677.000 859.000 909.000 1.153.000 944.000
Driftskostnader -840.000 -857.000 -936.000 -1.147.000 -907.000
Driftsresultat -163.000 1.000 -27.000 7.000 38.000
Finansinntekter 6.000 256.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -35.000
Finans 6.000 256.000 2.000 -3.000 -30.000
Resultat før skatt -158.000 258.000 -25.000 4.000 8.000
Skattekostnad 0 5.000 7.000 -2.000 -12.000
Årsresultat -158.000 263.000 -19.000 3.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 198.000 222.000
Sum omløpsmidler 531.000 705.000 1.096.000 915.000 870.000
Sum eiendeler 531.000 705.000 1.096.000 1.113.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 265.000 633.000 651.000 648.000
Sum egenkapital 408.000 565.000 933.000 951.000 948.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 13.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 140.000 156.000 148.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 532.000 705.000 1.096.000 1.112.000 1.093.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 677.000 859.000 456.000 1.153.000 914.000
Andre inntekter 0 0 453.000 0 30.000
Driftsinntekter 677.000 859.000 909.000 1.153.000 944.000
Varekostnad -136.000 -238.000 -304.000 -466.000 -475.000
Lønninger -678.000 -515.000 -458.000 -511.000 -257.000
Avskrivning 0 0 -16.000 -25.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 -28.000 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -91.000 -106.000 -128.000 -136.000
Driftskostnader -840.000 -857.000 -936.000 -1.147.000 -907.000
Driftsresultat -163.000 1.000 -27.000 7.000 38.000
Finansinntekter 6.000 256.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -35.000
Finans 6.000 256.000 2.000 -3.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -158.000 263.000 -19.000 3.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 198.000 222.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 198.000 222.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 198.000 222.000
Varebeholdning 35.000 33.000 46.000 70.000 87.000
Kundefordringer 1.000 4.000 31.000 46.000 76.000
Andre fordringer 0 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 429.000 420.000 407.000
Kasse, bank 496.000 667.000 590.000 379.000 301.000
Sum omløpsmidler 531.000 705.000 1.096.000 915.000 870.000
Sum eiendeler 531.000 705.000 1.096.000 1.113.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital 108.000 265.000 633.000 651.000 648.000
Sum egenkapital 408.000 565.000 933.000 951.000 948.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 13.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 13.000 12.000
Leverandørgjeld 1.000 13.000 28.000 -1.000 32.000
Betalbar skatt 0 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 55.000 56.000 66.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 70.000 72.000 83.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 140.000 156.000 148.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 532.000 705.000 1.096.000 1.112.000 1.093.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 407.000 565.000 940.000 767.000 737.000
Likviditetsgrad 1 4 5 7 6.2 6.5
Likviditetsgrad 2 4 4.8 6.7 5.8 5.9
Soliditet 76.7 80.1 85.1 85.5 86.7
Resultatgrad -24.1 0.1 0.6 4.0
Rentedekningsgrad 1.8 1.2
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -29.5 36.5 -2.3 0.8 3.9
Signatur
18.01.2013
GEIR ASLE ANGVIK
Prokurister
18.01.2013
PROKURA HVER FOR SEG
GEIR ASLE ANGVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex