Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aof Østfold Avd Sarpsborg Eiendom
Juridisk navn:  Aof Østfold Avd Sarpsborg Eiendom
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69130410
St. Marie Gate 47 St. Marie Gate 47 Fax: 69130425
1706 Sarpsborg 1706 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 971519282
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
0.08%
Resultat  
  
-7.4%
Egenkapital  
  
9.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 12.598.000 12.588.000 15.464.000 16.979.000 17.528.000
Resultat: 363.000 392.000 492.000 79.000 -157.000
Egenkapital: 4.382.000 4.019.000 3.628.000 3.136.000 3.057.000
Regnskap for  Aof Østfold Avd Sarpsborg Eiendom
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 12.598.000 12.588.000 15.464.000 16.979.000 17.528.000
Driftskostnader -12.043.000 -11.993.000 -14.714.000 -16.617.000 -17.330.000
Driftsresultat 555.000 595.000 750.000 362.000 198.000
Finansinntekter 48.000 73.000 37.000 5.000 10.000
Finanskostnader -240.000 -277.000 -295.000 -288.000 -364.000
Finans -192.000 -204.000 -258.000 -283.000 -354.000
Resultat før skatt 363.000 392.000 492.000 79.000 -157.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 363.000 392.000 492.000 79.000 -157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.950.000 6.120.000 6.290.000 6.460.000 6.642.000
Sum omløpsmidler 4.859.000 4.670.000 5.333.000 4.761.000 3.524.000
Sum eiendeler 10.809.000 10.790.000 11.623.000 11.221.000 10.166.000
Sum opptjent egenkapital 4.382.000 4.019.000 3.628.000 3.136.000 3.057.000
Sum egenkapital 4.382.000 4.019.000 3.628.000 3.136.000 3.057.000
Sum langsiktig gjeld 4.165.000 4.532.000 4.848.000 5.222.000 4.540.000
Sum kortsiktig gjeld 2.261.000 2.239.000 3.147.000 2.864.000 2.569.000
Sum gjeld og egenkapital 10.808.000 10.790.000 11.623.000 11.222.000 10.166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.794.000 9.954.000 12.890.000 13.852.000 17.436.000
Andre inntekter 2.804.000 2.635.000 2.574.000 3.127.000 92.000
Driftsinntekter 12.598.000 12.588.000 15.464.000 16.979.000 17.528.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.595.000 -6.595.000 -8.390.000 -9.403.000 -10.581.000
Avskrivning -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.278.000 -5.228.000 -6.154.000 -7.044.000 -6.579.000
Driftskostnader -12.043.000 -11.993.000 -14.714.000 -16.617.000 -17.330.000
Driftsresultat 555.000 595.000 750.000 362.000 198.000
Finansinntekter 48.000 73.000 37.000 5.000 10.000
Finanskostnader -240.000 -277.000 -295.000 -288.000 -364.000
Finans -192.000 -204.000 -258.000 -283.000 -354.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 363.000 392.000 492.000 79.000 -157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.925.000 6.060.000 6.195.000 6.330.000 6.465.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 60.000 95.000 130.000 165.000
Sum varige driftsmidler 5.950.000 6.120.000 6.290.000 6.460.000 6.630.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 12.000
Sum anleggsmidler 5.950.000 6.120.000 6.290.000 6.460.000 6.642.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.763.000 1.175.000 1.760.000 1.722.000 2.214.000
Andre fordringer 166.000 72.000 35.000 85.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.929.000 3.423.000 3.538.000 2.954.000 1.268.000
Sum omløpsmidler 4.859.000 4.670.000 5.333.000 4.761.000 3.524.000
Sum eiendeler 10.809.000 10.790.000 11.623.000 11.221.000 10.166.000
Sum opptjent egenkapital 4.382.000 4.019.000 3.628.000 3.136.000 3.057.000
Sum egenkapital 4.382.000 4.019.000 3.628.000 3.136.000 3.057.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 98.000 180.000 350.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.165.000 4.532.000 4.848.000 5.222.000 4.540.000
Leverandørgjeld 988.000 1.017.000 1.475.000 1.194.000 818.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 623.000 622.000 608.000 575.000 531.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 650.000 599.000 1.063.000 1.095.000 1.220.000
Sum kortsiktig gjeld 2.261.000 2.239.000 3.147.000 2.864.000 2.569.000
Sum gjeld og egenkapital 10.808.000 10.790.000 11.623.000 11.222.000 10.166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.598.000 2.431.000 2.186.000 1.897.000 955.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 1.7 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 2.2 2.1 1.7 1.7 1.4
Soliditet 40.5 37.2 31.2 27.9 30.1
Resultatgrad 4.4 4.7 4.8 2.1 1.1
Rentedekningsgrad 2.5 2.4 2.7 1.3 0.6
Gjeldsgrad 1.5 1.7 2.2 2.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 5.6 6.2 6.8 3.3 2.0
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex