Anya Design AS
Juridisk navn:  Anya Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90552209
Postboks 1729 Pirsenteret Havnegata 9 Fax:
7416 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 980376486
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.8%
Resultat  
  
-28.28%
Egenkapital  
  
-20.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 158.000 254.000 364.000 282.000 698.000
Resultat: -508.000 -396.000 -194.000 -246.000 177.000
Egenkapital: -2.972.000 -2.464.000 -2.068.000 -1.874.000 -1.629.000
Regnskap for  Anya Design AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 158.000 254.000 364.000 282.000 698.000
Driftskostnader -612.000 -555.000 -474.000 -456.000 -443.000
Driftsresultat -454.000 -301.000 -110.000 -174.000 255.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -53.000 -95.000 -84.000 -72.000 -78.000
Finans -53.000 -95.000 -84.000 -72.000 -78.000
Resultat før skatt -508.000 -396.000 -194.000 -246.000 177.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -508.000 -396.000 -194.000 -246.000 177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 131.000 51.000 0 0
Sum omløpsmidler 379.000 249.000 56.000 51.000 88.000
Sum eiendeler 477.000 380.000 107.000 51.000 88.000
Sum opptjent egenkapital -3.072.000 -2.564.000 -2.168.000 -1.974.000 -1.729.000
Sum egenkapital -2.972.000 -2.464.000 -2.068.000 -1.874.000 -1.629.000
Sum langsiktig gjeld 3.174.000 2.670.000 2.004.000 1.806.000 1.594.000
Sum kortsiktig gjeld 274.000 175.000 172.000 119.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 476.000 381.000 108.000 51.000 88.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 158.000 254.000 364.000 282.000 698.000
Driftsinntekter 158.000 254.000 364.000 282.000 698.000
Varekostnad -16.000 0 0 -14.000 -113.000
Lønninger 0 -185.000 -285.000 -228.000 -287.000
Avskrivning -33.000 -28.000 -9.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -563.000 -342.000 -180.000 -214.000 -43.000
Driftskostnader -612.000 -555.000 -474.000 -456.000 -443.000
Driftsresultat -454.000 -301.000 -110.000 -174.000 255.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -53.000 -95.000 -84.000 -72.000 -78.000
Finans -53.000 -95.000 -84.000 -72.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -508.000 -396.000 -194.000 -246.000 177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 98.000 131.000 51.000 0 0
Sum varige driftsmidler 98.000 131.000 51.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 131.000 51.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 11.000 26.000 0
Andre fordringer 321.000 234.000 43.000 25.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 16.000 2.000 0 17.000
Sum omløpsmidler 379.000 249.000 56.000 51.000 88.000
Sum eiendeler 477.000 380.000 107.000 51.000 88.000
Sum opptjent egenkapital -3.072.000 -2.564.000 -2.168.000 -1.974.000 -1.729.000
Sum egenkapital -2.972.000 -2.464.000 -2.068.000 -1.874.000 -1.629.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.174.000 2.670.000 2.004.000 1.806.000 1.594.000
Leverandørgjeld 17.000 17.000 8.000 11.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 8.000 63.000 56.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 249.000 150.000 100.000 53.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 274.000 175.000 172.000 119.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 476.000 381.000 108.000 51.000 88.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000 74.000 -116.000 -68.000 -35.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 0.3 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 0.3 0.5 0.8
Soliditet -624.4 -646.7 -1914.8 -3674.5 -1851.1
Resultatgrad -287.3 -118.5 -30.2 -61.7 36.5
Rentedekningsgrad -8.6 -3.2 -1.3 -2.4 3.3
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.1 -1.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet -95.4 -101.9 -341.2 289.8
Signatur
05.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex