Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ans Trimmen Fysikalske
Juridisk navn:  Ans Trimmen Fysikalske
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32834575
Erik Børresens Alle 6 Erik Børresens Alle 6 Fax:
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 960671856
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/14/1991
Foretakstype: ANS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon As
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.16%
Resultat  
  
-8.77%
Egenkapital  
  
472.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.732.000 4.587.000 4.407.000 4.282.000 4.147.000
Resultat: 52.000 57.000 -64.000 -10.000 -23.000
Egenkapital: 41.000 -11.000 -68.000 -4.000 6.000
Regnskap for  Ans Trimmen Fysikalske
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.732.000 4.587.000 4.407.000 4.282.000 4.147.000
Driftskostnader -4.680.000 -4.530.000 -4.471.000 -4.293.000 -4.170.000
Driftsresultat 52.000 57.000 -64.000 -10.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 52.000 57.000 -64.000 -10.000 -23.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 57.000 -64.000 -10.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 51.000 2.000 45.000 19.000 20.000
Sum eiendeler 51.000 2.000 45.000 19.000 20.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 -11.000 -68.000 -4.000 6.000
Sum egenkapital 41.000 -11.000 -68.000 -4.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 13.000 113.000 23.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 2.000 45.000 19.000 20.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.732.000 4.587.000 4.407.000 4.282.000 4.147.000
Driftsinntekter 4.732.000 4.587.000 4.407.000 4.282.000 4.147.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.680.000 -4.530.000 -4.471.000 -4.293.000 -4.170.000
Driftskostnader -4.680.000 -4.530.000 -4.471.000 -4.293.000 -4.170.000
Driftsresultat 52.000 57.000 -64.000 -10.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 57.000 -64.000 -10.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 2.000 45.000 19.000 20.000
Sum omløpsmidler 51.000 2.000 45.000 19.000 20.000
Sum eiendeler 51.000 2.000 45.000 19.000 20.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 -11.000 -68.000 -4.000 6.000
Sum egenkapital 41.000 -11.000 -68.000 -4.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 13.000 113.000 23.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 13.000 113.000 23.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 2.000 45.000 19.000 20.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 -11.000 -68.000 -4.000 6.000
Likviditetsgrad 1 5.1 0.2 0.4 0.8 1.4
Likviditetsgrad 2 5.1 0.2 0.4 0.8 1.5
Soliditet 80.4 -151.1 -21.1 30.0
Resultatgrad 1.1 1.2 -1.5 -0.2 -0.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 -1.2 -1.7 -5.8 2.3
Total kapitalrentabilitet 1 2 -142.2 -52.6 -115.0
Signatur
13.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex