Anonsen Eftf. AS
Juridisk navn:  Anonsen Eftf. AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69183439
Grimsrødhøgda 50 Grimsrødhøgda 50 Fax: 69183441
1786 Halden 1786 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 860753642
Aksjekapital: 111.712 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/13/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Datahjelp Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
12.8%
Resultat  
  
101.06%
Egenkapital  
  
11.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.178.000 7.250.000 6.248.000 6.161.000 5.547.000
Resultat: 380.000 189.000 325.000 125.000 412.000
Egenkapital: 912.000 815.000 751.000 705.000 703.000
Regnskap for  Anonsen Eftf. AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.178.000 7.250.000 6.248.000 6.161.000 5.547.000
Driftskostnader -7.744.000 -7.012.000 -5.897.000 -6.016.000 -5.107.000
Driftsresultat 435.000 238.000 352.000 145.000 440.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -55.000 -50.000 -27.000 -20.000 -29.000
Finans -55.000 -50.000 -27.000 -20.000 -28.000
Resultat før skatt 380.000 189.000 325.000 125.000 412.000
Skattekostnad -84.000 -44.000 -79.000 -33.000 -113.000
Årsresultat 297.000 145.000 246.000 92.000 299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 975.000 1.017.000 594.000 375.000 513.000
Sum omløpsmidler 2.345.000 1.848.000 1.740.000 1.899.000 1.614.000
Sum eiendeler 3.320.000 2.865.000 2.334.000 2.274.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 800.000 704.000 639.000 593.000 591.000
Sum egenkapital 912.000 815.000 751.000 705.000 703.000
Sum langsiktig gjeld 842.000 918.000 449.000 250.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 1.566.000 1.131.000 1.134.000 1.318.000 1.089.000
Sum gjeld og egenkapital 3.320.000 2.865.000 2.334.000 2.273.000 2.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.142.000 7.204.000 6.214.000 6.125.000 5.511.000
Andre inntekter 36.000 46.000 34.000 36.000 36.000
Driftsinntekter 8.178.000 7.250.000 6.248.000 6.161.000 5.547.000
Varekostnad -2.336.000 -1.779.000 -1.520.000 -1.719.000 -1.279.000
Lønninger -4.034.000 -3.982.000 -3.287.000 -3.284.000 -2.853.000
Avskrivning -281.000 -250.000 -191.000 -197.000 -192.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.093.000 -1.001.000 -899.000 -816.000 -783.000
Driftskostnader -7.744.000 -7.012.000 -5.897.000 -6.016.000 -5.107.000
Driftsresultat 435.000 238.000 352.000 145.000 440.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -55.000 -50.000 -27.000 -20.000 -29.000
Finans -55.000 -50.000 -27.000 -20.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -80.000 -200.000 -90.000 -140.000
Årsresultat 297.000 145.000 246.000 92.000 299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 17.000 28.000 37.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 958.000 1.000.000 566.000 338.000 495.000
Sum varige driftsmidler 958.000 1.000.000 566.000 338.000 495.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 975.000 1.017.000 594.000 375.000 513.000
Varebeholdning 398.000 341.000 313.000 259.000 275.000
Kundefordringer 750.000 1.045.000 945.000 1.191.000 535.000
Andre fordringer 49.000 45.000 0 114.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.148.000 416.000 482.000 334.000 804.000
Sum omløpsmidler 2.345.000 1.848.000 1.740.000 1.899.000 1.614.000
Sum eiendeler 3.320.000 2.865.000 2.334.000 2.274.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 800.000 704.000 639.000 593.000 591.000
Sum egenkapital 912.000 815.000 751.000 705.000 703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 842.000 918.000 449.000 250.000 335.000
Leverandørgjeld 285.000 201.000 124.000 318.000 82.000
Betalbar skatt 84.000 33.000 70.000 51.000 121.000
Skyldig offentlige avgifter 499.000 378.000 345.000 517.000 409.000
Utbytte -200.000 -80.000 -200.000 -90.000 -140.000
Annen kortsiktig gjeld 499.000 440.000 394.000 342.000 338.000
Sum kortsiktig gjeld 1.566.000 1.131.000 1.134.000 1.318.000 1.089.000
Sum gjeld og egenkapital 3.320.000 2.865.000 2.334.000 2.273.000 2.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 779.000 717.000 606.000 581.000 525.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.5 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3
Soliditet 27.5 28.5 32.2 3 33.1
Resultatgrad 5.3 3.3 5.6 2.4 7.9
Rentedekningsgrad 7.9 4.8 1 7.3 15.2
Gjeldsgrad 2.6 2.5 2.1 2.2 2.0
Total kapitalrentabilitet 13.1 8.3 15.1 6.4 20.7
Signatur
16.03.2017
DET SAMLEDE STYRE.
Prokurister
16.03.2017
PROKURA
SVENDSEN KNUT STEINAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex