Anna Jomås Buflaten
Juridisk navn:  Anna Jomås Buflaten
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57093424
Jomåsveien 1430 Jomåsveien 1430 Fax:
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 998787688
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/13/2012
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Økonomisk Rådgivning As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 66.000
Resultat: 4.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Anna Jomås Buflaten
Resultat 2018
Driftsinntekter 66.000
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 4.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 66.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -62.000
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat 4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 6.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex