Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ann Cathrin Solbakken As
Juridisk navn:  Ann Cathrin Solbakken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ingolfs vei 1 Ingolfs vei 1 Fax:
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 917182965
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/8/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 440.000 0
Resultat: 0 0 0
Egenkapital: 30.000 30.000 24.000
Regnskap for  Ann Cathrin Solbakken As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 440.000 0
Driftskostnader 0 -437.000 0
Driftsresultat 0 2.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 0
Resultat før skatt 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 30.000 24.000
Sum eiendeler 30.000 30.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -6.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 440.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 440.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 -228.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -209.000 0
Driftskostnader 0 -437.000 0
Driftsresultat 0 2.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 30.000 30.000 24.000
Sum omløpsmidler 30.000 30.000 24.000
Sum eiendeler 30.000 30.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -6.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 30.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad 0.5
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 6.7 0
Signatur
19.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex