Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ann Brita AS
Juridisk navn:  Ann Brita AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47805456
Fax:
8390 Reine 8390 Reine
Fylke: Kommune:
Nordland Moskenes
Org.nr: 983493432
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.73%
Resultat  
  
136.75%
Egenkapital  
  
0.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.670.000 5.917.000 6.577.000 5.750.000 4.492.000
Resultat: 86.000 -234.000 430.000 86.000 147.000
Egenkapital: 6.508.000 6.445.000 6.619.000 6.278.000 6.192.000
Regnskap for  Ann Brita AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.670.000 5.917.000 6.577.000 5.750.000 4.492.000
Driftskostnader -6.497.000 -6.083.000 -6.080.000 -5.556.000 -4.216.000
Driftsresultat 173.000 -165.000 497.000 194.000 276.000
Finansinntekter 23.000 21.000 22.000 1.000 1.000
Finanskostnader -110.000 -90.000 -89.000 -109.000 -130.000
Finans -87.000 -69.000 -67.000 -108.000 -129.000
Resultat før skatt 86.000 -234.000 430.000 86.000 147.000
Skattekostnad -24.000 61.000 -89.000 0 16.000
Årsresultat 62.000 -174.000 341.000 86.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.710.000 8.136.000 8.379.000 8.858.000 9.253.000
Sum omløpsmidler 2.241.000 1.962.000 1.528.000 1.010.000 912.000
Sum eiendeler 9.951.000 10.098.000 9.907.000 9.868.000 10.165.000
Sum opptjent egenkapital 6.408.000 6.345.000 6.519.000 6.178.000 6.092.000
Sum egenkapital 6.508.000 6.445.000 6.619.000 6.278.000 6.192.000
Sum langsiktig gjeld 2.685.000 3.011.000 2.307.000 2.594.000 2.930.000
Sum kortsiktig gjeld 759.000 642.000 981.000 996.000 1.044.000
Sum gjeld og egenkapital 9.952.000 10.098.000 9.907.000 9.868.000 10.166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.813.000 5.991.000 6.596.000 5.752.000 4.489.000
Andre inntekter -143.000 -73.000 -19.000 -2.000 3.000
Driftsinntekter 6.670.000 5.917.000 6.577.000 5.750.000 4.492.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.412.000 -3.040.000 -3.289.000 -2.778.000 -2.059.000
Avskrivning -426.000 -469.000 -479.000 -489.000 -461.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.659.000 -2.574.000 -2.312.000 -2.289.000 -1.696.000
Driftskostnader -6.497.000 -6.083.000 -6.080.000 -5.556.000 -4.216.000
Driftsresultat 173.000 -165.000 497.000 194.000 276.000
Finansinntekter 23.000 21.000 22.000 1.000 1.000
Finanskostnader -110.000 -90.000 -89.000 -109.000 -130.000
Finans -87.000 -69.000 -67.000 -108.000 -129.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 62.000 -174.000 341.000 86.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Fast eiendom 283.000 294.000 305.000 316.000 327.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 409.000 539.000 485.000 668.000 764.000
Sum varige driftsmidler 1.710.000 2.136.000 2.379.000 2.858.000 3.253.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.710.000 8.136.000 8.379.000 8.858.000 9.253.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 197.000 2.000 25.000 30.000
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.208.000 1.763.000 1.524.000 984.000 881.000
Sum omløpsmidler 2.241.000 1.962.000 1.528.000 1.010.000 912.000
Sum eiendeler 9.951.000 10.098.000 9.907.000 9.868.000 10.165.000
Sum opptjent egenkapital 6.408.000 6.345.000 6.519.000 6.178.000 6.092.000
Sum egenkapital 6.508.000 6.445.000 6.619.000 6.278.000 6.192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 249.000 339.000 456.000 605.000 773.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.685.000 3.011.000 2.307.000 2.594.000 2.930.000
Leverandørgjeld 17.000 176.000 213.000 393.000 463.000
Betalbar skatt 114.000 57.000 238.000 168.000 200.000
Skyldig offentlige avgifter 477.000 247.000 347.000 258.000 216.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 163.000 183.000 178.000 165.000
Sum kortsiktig gjeld 759.000 642.000 981.000 996.000 1.044.000
Sum gjeld og egenkapital 9.952.000 10.098.000 9.907.000 9.868.000 10.166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.482.000 1.320.000 547.000 14.000 -132.000
Likviditetsgrad 1 3 3.1 1.6 1 0.9
Likviditetsgrad 2 3 3.1 1.6 1 0.9
Soliditet 65.4 63.8 66.8 63.6 60.9
Resultatgrad 2.6 -2.8 7.6 3.4 6.1
Rentedekningsgrad 1.6 -1.8 5.6 1.8 2.1
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 2 -1.4 5.2 2 2.7
Signatur
23.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex