Ann Brita AS
Juridisk navn:  Ann Brita AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47805456
Fax:
8390 Reine 8390 Reine
Fylke: Kommune:
Nordland Moskenes
Org.nr: 983493432
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.03%
Resultat  
  
-154.42%
Egenkapital  
  
-2.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.917.000 6.577.000 5.750.000 4.492.000 4.359.000
Resultat: -234.000 430.000 86.000 147.000 -137.000
Egenkapital: 6.445.000 6.619.000 6.278.000 6.192.000 6.029.000
Regnskap for  Ann Brita AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.917.000 6.577.000 5.750.000 4.492.000 4.359.000
Driftskostnader -6.083.000 -6.080.000 -5.556.000 -4.216.000 -4.355.000
Driftsresultat -165.000 497.000 194.000 276.000 3.000
Finansinntekter 21.000 22.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -90.000 -89.000 -109.000 -130.000 -142.000
Finans -69.000 -67.000 -108.000 -129.000 -141.000
Resultat før skatt -234.000 430.000 86.000 147.000 -137.000
Skattekostnad 61.000 -89.000 0 16.000 34.000
Årsresultat -174.000 341.000 86.000 163.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.136.000 8.379.000 8.858.000 9.253.000 9.259.000
Sum omløpsmidler 1.962.000 1.528.000 1.010.000 912.000 545.000
Sum eiendeler 10.098.000 9.907.000 9.868.000 10.165.000 9.804.000
Sum opptjent egenkapital 6.345.000 6.519.000 6.178.000 6.092.000 5.929.000
Sum egenkapital 6.445.000 6.619.000 6.278.000 6.192.000 6.029.000
Sum langsiktig gjeld 3.011.000 2.307.000 2.594.000 2.930.000 3.382.000
Sum kortsiktig gjeld 642.000 981.000 996.000 1.044.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 10.098.000 9.907.000 9.868.000 10.166.000 9.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.991.000 6.596.000 5.752.000 4.489.000 4.359.000
Andre inntekter -73.000 -19.000 -2.000 3.000 0
Driftsinntekter 5.917.000 6.577.000 5.750.000 4.492.000 4.359.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.040.000 -3.289.000 -2.778.000 -2.059.000 -2.004.000
Avskrivning -469.000 -479.000 -489.000 -461.000 -471.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.574.000 -2.312.000 -2.289.000 -1.696.000 -1.880.000
Driftskostnader -6.083.000 -6.080.000 -5.556.000 -4.216.000 -4.355.000
Driftsresultat -165.000 497.000 194.000 276.000 3.000
Finansinntekter 21.000 22.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -90.000 -89.000 -109.000 -130.000 -142.000
Finans -69.000 -67.000 -108.000 -129.000 -141.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -174.000 341.000 86.000 163.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Fast eiendom 294.000 305.000 316.000 327.000 338.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 539.000 485.000 668.000 764.000 455.000
Sum varige driftsmidler 2.136.000 2.379.000 2.858.000 3.253.000 3.259.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.136.000 8.379.000 8.858.000 9.253.000 9.259.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 197.000 2.000 25.000 30.000 66.000
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.763.000 1.524.000 984.000 881.000 479.000
Sum omløpsmidler 1.962.000 1.528.000 1.010.000 912.000 545.000
Sum eiendeler 10.098.000 9.907.000 9.868.000 10.165.000 9.804.000
Sum opptjent egenkapital 6.345.000 6.519.000 6.178.000 6.092.000 5.929.000
Sum egenkapital 6.445.000 6.619.000 6.278.000 6.192.000 6.029.000
Sum avsetninger til forpliktelser 339.000 456.000 605.000 773.000 990.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.011.000 2.307.000 2.594.000 2.930.000 3.382.000
Leverandørgjeld 176.000 213.000 393.000 463.000 43.000
Betalbar skatt 57.000 238.000 168.000 200.000 176.000
Skyldig offentlige avgifter 247.000 347.000 258.000 216.000 138.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 163.000 183.000 178.000 165.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 642.000 981.000 996.000 1.044.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 10.098.000 9.907.000 9.868.000 10.166.000 9.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.320.000 547.000 14.000 -132.000 151.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.6 1 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 3.1 1.6 1 0.9 1.4
Soliditet 63.8 66.8 63.6 60.9 61.5
Resultatgrad -2.8 7.6 3.4 6.1 0.1
Rentedekningsgrad -1.8 5.6 1.8 2.1 0.0
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -1.4 5.2 2 2.7 0.0
Signatur
23.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex