Ann Beate Frisør As
Juridisk navn:  Ann Beate Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92032890
Kongens Gate 53 Kongens Gate 53 Fax:
7012 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 998898749
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/10/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.33%
Resultat  
  
5633.33%
Egenkapital  
  
297.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.127.000 1.070.000 1.160.000 1.347.000 1.429.000
Resultat: 166.000 -3.000 72.000 -57.000 30.000
Egenkapital: 171.000 43.000 46.000 -8.000 38.000
Regnskap for  Ann Beate Frisør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.127.000 1.070.000 1.160.000 1.347.000 1.429.000
Driftskostnader -959.000 -1.070.000 -1.087.000 -1.401.000 -1.398.000
Driftsresultat 167.000 0 72.000 -54.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 -4.000 -1.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 166.000 -3.000 72.000 -57.000 30.000
Skattekostnad -39.000 1.000 -18.000 11.000 -8.000
Årsresultat 127.000 -3.000 54.000 -45.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000 0 11.000 0
Sum omløpsmidler 325.000 149.000 161.000 156.000 264.000
Sum eiendeler 325.000 150.000 161.000 167.000 264.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 13.000 16.000 -38.000 8.000
Sum egenkapital 171.000 43.000 46.000 -8.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 154.000 106.000 115.000 175.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 149.000 161.000 167.000 264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.049.000 1.069.000 1.089.000 1.347.000 1.429.000
Andre inntekter 78.000 1.000 71.000 0 0
Driftsinntekter 1.127.000 1.070.000 1.160.000 1.347.000 1.429.000
Varekostnad -88.000 -203.000 -167.000 -173.000 -250.000
Lønninger -498.000 -498.000 -494.000 -866.000 -769.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -373.000 -369.000 -426.000 -362.000 -379.000
Driftskostnader -959.000 -1.070.000 -1.087.000 -1.401.000 -1.398.000
Driftsresultat 167.000 0 72.000 -54.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 -4.000 -1.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 127.000 -3.000 54.000 -45.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000 0 11.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.000 0 11.000 0
Varebeholdning 95.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.000
Andre fordringer 7.000 14.000 17.000 40.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 224.000 135.000 145.000 117.000 242.000
Sum omløpsmidler 325.000 149.000 161.000 156.000 264.000
Sum eiendeler 325.000 150.000 161.000 167.000 264.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 13.000 16.000 -38.000 8.000
Sum egenkapital 171.000 43.000 46.000 -8.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 -2.000 2.000 25.000
Betalbar skatt 38.000 0 7.000 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 58.000 62.000 58.000 104.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 48.000 49.000 115.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 154.000 106.000 115.000 175.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 149.000 161.000 167.000 264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 43.000 46.000 -19.000 38.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.4 1.4 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 0.9 1.2
Soliditet 52.6 28.9 28.6 -4.8 14.4
Resultatgrad 14.8 0 6.2 -4.0 2.2
Rentedekningsgrad 1 0 7 -27.0 16.0
Gjeldsgrad 0.9 2.5 2.5 -21.9 5.9
Total kapitalrentabilitet 51.4 0 44.7 -32.3 12.1
Signatur
16.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex