Anleggsgartnermester Wikholm AS
Juridisk navn:  Anleggsgartnermester Wikholm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55501700
Olsvikskjenet 141 Olsvikskjenet 141 Fax: 55501717
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 957818757
Aksjekapital: 1.183.000 NOK
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 6/15/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.4%
Resultat  
  
75.8%
Egenkapital  
  
5.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 125.233.000 100.672.000 132.360.000 123.100.000 141.980.000
Resultat: 5.478.000 3.116.000 30.346.000 11.478.000 12.479.000
Egenkapital: 61.605.000 58.507.000 58.191.000 39.299.000 37.225.000
Regnskap for  Anleggsgartnermester Wikholm AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 125.233.000 100.672.000 132.360.000 123.100.000 141.980.000
Driftskostnader -121.150.000 -97.940.000 -102.204.000 -111.823.000 -130.014.000
Driftsresultat 4.083.000 2.731.000 30.156.000 11.276.000 11.966.000
Finansinntekter 1.418.000 404.000 196.000 233.000 515.000
Finanskostnader -24.000 -19.000 -6.000 -31.000 -1.000
Finans 1.394.000 385.000 190.000 202.000 514.000
Resultat før skatt 5.478.000 3.116.000 30.346.000 11.478.000 12.479.000
Skattekostnad -1.180.000 -800.000 -7.454.000 -2.904.000 -3.377.000
Årsresultat 4.298.000 2.317.000 22.892.000 8.574.000 9.103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.028.000 17.534.000 14.987.000 13.492.000 9.105.000
Sum omløpsmidler 65.908.000 64.540.000 78.603.000 51.300.000 54.817.000
Sum eiendeler 85.936.000 82.074.000 93.590.000 64.792.000 63.922.000
Sum opptjent egenkapital 60.422.000 57.324.000 57.008.000 38.116.000 36.042.000
Sum egenkapital 61.605.000 58.507.000 58.191.000 39.299.000 37.225.000
Sum langsiktig gjeld 1.338.000 1.222.000 3.410.000 2.480.000 2.551.000
Sum kortsiktig gjeld 22.993.000 22.345.000 31.989.000 23.013.000 24.147.000
Sum gjeld og egenkapital 85.936.000 82.074.000 93.590.000 64.792.000 63.923.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.028.000 100.607.000 132.156.000 123.090.000 141.799.000
Andre inntekter 205.000 65.000 203.000 10.000 181.000
Driftsinntekter 125.233.000 100.672.000 132.360.000 123.100.000 141.980.000
Varekostnad -65.010.000 -44.378.000 -43.430.000 -56.723.000 -76.837.000
Lønninger -39.750.000 -39.544.000 -43.861.000 -42.181.000 -41.529.000
Avskrivning -4.931.000 -4.575.000 -4.049.000 -3.292.000 -2.977.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.459.000 -9.443.000 -10.864.000 -9.627.000 -8.671.000
Driftskostnader -121.150.000 -97.940.000 -102.204.000 -111.823.000 -130.014.000
Driftsresultat 4.083.000 2.731.000 30.156.000 11.276.000 11.966.000
Finansinntekter 1.418.000 404.000 196.000 233.000 515.000
Finanskostnader -24.000 -19.000 -6.000 -31.000 -1.000
Finans 1.394.000 385.000 190.000 202.000 514.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -2.000.000 -4.000.000 -6.500.000 -2.500.000
Årsresultat 4.298.000 2.317.000 22.892.000 8.574.000 9.103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.419.000 7.327.000 7.412.000 8.506.000 4.357.000
Driftsløsøre 6.027.000 5.756.000 6.423.000 3.953.000 3.802.000
Sum varige driftsmidler 14.446.000 13.084.000 13.835.000 12.459.000 8.159.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.582.000 4.451.000 1.152.000 1.033.000 947.000
Sum anleggsmidler 20.028.000 17.534.000 14.987.000 13.492.000 9.105.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.368.000 21.612.000 22.284.000 29.171.000 36.852.000
Andre fordringer 1.198.000 79.000 94.000 460.000 651.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.342.000 42.850.000 56.225.000 21.668.000 17.314.000
Sum omløpsmidler 65.908.000 64.540.000 78.603.000 51.300.000 54.817.000
Sum eiendeler 85.936.000 82.074.000 93.590.000 64.792.000 63.922.000
Sum opptjent egenkapital 60.422.000 57.324.000 57.008.000 38.116.000 36.042.000
Sum egenkapital 61.605.000 58.507.000 58.191.000 39.299.000 37.225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.338.000 1.222.000 3.410.000 2.480.000 2.551.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.338.000 1.222.000 3.410.000 2.480.000 2.551.000
Leverandørgjeld 5.228.000 5.962.000 5.498.000 5.578.000 6.493.000
Betalbar skatt 1.087.000 2.978.000 6.522.000 2.976.000 3.167.000
Skyldig offentlige avgifter 6.653.000 3.546.000 3.709.000 4.128.000 4.727.000
Utbytte -1.200.000 -2.000.000 -4.000.000 -6.500.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 10.026.000 9.859.000 16.260.000 10.330.000 9.759.000
Sum kortsiktig gjeld 22.993.000 22.345.000 31.989.000 23.013.000 24.147.000
Sum gjeld og egenkapital 85.936.000 82.074.000 93.590.000 64.792.000 63.923.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.915.000 42.195.000 46.614.000 28.287.000 30.670.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.9 2.5 2.2 2.3
Likviditetsgrad 2 2.9 2.9 2.5 2.3 2.3
Soliditet 71.7 71.3 62.2 60.7 58.2
Resultatgrad 3.3 2.7 22.8 9.2 8.4
Rentedekningsgrad 170.1 143.7 5 371.3 12481.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 6.4 3.8 32.4 17.8 19.5
Signatur
09.10.2013
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex