Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggsgartnermester John A Sivertzen As
Juridisk navn:  Anleggsgartnermester John A Sivertzen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73922419
Harry Borthens Vei 15 Harry Borthens Vei 15 Fax: 73921019
7040 Trondheim 7040 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 964109109
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/12/1992
Foretakstype: AS
Tidligere navn: anleggsgartnermester john a sivertsen as
Regnskapsfører: Aktiva Solsiden As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.48%
Resultat  
  
-128.57%
Egenkapital  
  
-13.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.483.000 1.865.000 1.735.000 2.156.000 2.473.000
Resultat: -88.000 308.000 -14.000 217.000 326.000
Egenkapital: 452.000 523.000 487.000 499.000 337.000
Regnskap for  Anleggsgartnermester John A Sivertzen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.483.000 1.865.000 1.735.000 2.156.000 2.473.000
Driftskostnader -1.571.000 -1.552.000 -1.739.000 -1.941.000 -2.166.000
Driftsresultat -88.000 313.000 -3.000 216.000 307.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 22.000
Finanskostnader 0 -6.000 -11.000 0 -2.000
Finans 0 -6.000 -11.000 1.000 20.000
Resultat før skatt -88.000 308.000 -14.000 217.000 326.000
Skattekostnad 18.000 -72.000 2.000 -55.000 -90.000
Årsresultat -70.000 236.000 -12.000 162.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 313.000 454.000 647.000 325.000 240.000
Sum omløpsmidler 513.000 605.000 378.000 494.000 392.000
Sum eiendeler 826.000 1.059.000 1.025.000 819.000 632.000
Sum opptjent egenkapital 352.000 423.000 387.000 399.000 237.000
Sum egenkapital 452.000 523.000 487.000 499.000 337.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 374.000 536.000 539.000 320.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 826.000 1.059.000 1.026.000 819.000 633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.483.000 1.780.000 1.735.000 2.156.000 2.455.000
Andre inntekter 0 85.000 0 0 17.000
Driftsinntekter 1.483.000 1.865.000 1.735.000 2.156.000 2.473.000
Varekostnad -524.000 -499.000 -497.000 -653.000 -601.000
Lønninger -599.000 -540.000 -671.000 -727.000 -917.000
Avskrivning -159.000 -185.000 -225.000 -121.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -289.000 -328.000 -346.000 -440.000 -547.000
Driftskostnader -1.571.000 -1.552.000 -1.739.000 -1.941.000 -2.166.000
Driftsresultat -88.000 313.000 -3.000 216.000 307.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 22.000
Finanskostnader 0 -6.000 -11.000 0 -2.000
Finans 0 -6.000 -11.000 1.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat -70.000 236.000 -12.000 162.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 22.000 30.000 22.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 273.000 432.000 617.000 303.000 220.000
Sum varige driftsmidler 273.000 432.000 617.000 303.000 220.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 313.000 454.000 647.000 325.000 240.000
Varebeholdning 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Kundefordringer 366.000 373.000 242.000 175.000 100.000
Andre fordringer 42.000 37.000 53.000 32.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 193.000 82.000 285.000 255.000
Sum omløpsmidler 513.000 605.000 378.000 494.000 392.000
Sum eiendeler 826.000 1.059.000 1.025.000 819.000 632.000
Sum opptjent egenkapital 352.000 423.000 387.000 399.000 237.000
Sum egenkapital 452.000 523.000 487.000 499.000 337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 235.000 188.000 198.000 157.000 64.000
Betalbar skatt 0 64.000 6.000 57.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 31.000 32.000 21.000 36.000 53.000
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 253.000 314.000 70.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 374.000 536.000 539.000 320.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 826.000 1.059.000 1.026.000 819.000 633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 139.000 69.000 -161.000 174.000 96.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 0.7 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 0.7 1.5 1.4
Soliditet 54.7 49.4 47.5 60.9 53.2
Resultatgrad -5.9 16.8 -0.2 1 12.4
Rentedekningsgrad 52.2 -0.3 164.5
Gjeldsgrad 0.8 1 1.1 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet -10.7 29.6 -0.3 26.5 52.0
Signatur
23.12.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex