Anleggservice Øst AS
Juridisk navn:  Anleggservice Øst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22212283
Trondheimsveien 640 Trondheimsveien 640 Fax: 22652701
0964 Oslo 964 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 876898462
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 9/11/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.44%
Resultat  
  
45%
Egenkapital  
  
13.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 120.683.000 93.964.000 62.930.000 61.040.000 65.077.000
Resultat: 16.739.000 11.544.000 12.119.000 11.464.000 12.012.000
Egenkapital: 94.440.000 83.383.000 75.488.000 67.288.000 59.721.000
Regnskap for  Anleggservice Øst AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 120.683.000 93.964.000 62.930.000 61.040.000 65.077.000
Driftskostnader -103.514.000 -82.593.000 -50.651.000 -48.584.000 -52.860.000
Driftsresultat 17.169.000 11.372.000 12.279.000 12.456.000 12.217.000
Finansinntekter 353.000 334.000 111.000 92.000 269.000
Finanskostnader -783.000 -161.000 -271.000 -1.084.000 -474.000
Finans -430.000 173.000 -160.000 -992.000 -205.000
Resultat før skatt 16.739.000 11.544.000 12.119.000 11.464.000 12.012.000
Skattekostnad -3.683.000 -2.649.000 -2.918.000 -2.898.000 -3.356.000
Årsresultat 13.057.000 8.895.000 9.200.000 8.566.000 8.656.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.970.000 71.968.000 62.276.000 61.765.000 65.946.000
Sum omløpsmidler 75.214.000 53.666.000 56.705.000 45.696.000 36.184.000
Sum eiendeler 147.184.000 125.634.000 118.981.000 107.461.000 102.130.000
Sum opptjent egenkapital 94.340.000 83.283.000 75.388.000 67.188.000 59.621.000
Sum egenkapital 94.440.000 83.383.000 75.488.000 67.288.000 59.721.000
Sum langsiktig gjeld 17.937.000 20.141.000 21.818.000 23.759.000 26.594.000
Sum kortsiktig gjeld 34.807.000 22.111.000 21.675.000 16.415.000 15.815.000
Sum gjeld og egenkapital 147.184.000 125.635.000 118.981.000 107.462.000 102.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.683.000 93.954.000 62.930.000 61.040.000 65.074.000
Andre inntekter 0 10.000 0 0 3.000
Driftsinntekter 120.683.000 93.964.000 62.930.000 61.040.000 65.077.000
Varekostnad -49.479.000 -37.646.000 -17.095.000 -19.427.000 -22.850.000
Lønninger -34.783.000 -29.534.000 -23.266.000 -20.309.000 -19.148.000
Avskrivning -3.897.000 -3.208.000 -2.572.000 -2.235.000 -2.657.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.355.000 -12.205.000 -7.718.000 -6.613.000 -8.205.000
Driftskostnader -103.514.000 -82.593.000 -50.651.000 -48.584.000 -52.860.000
Driftsresultat 17.169.000 11.372.000 12.279.000 12.456.000 12.217.000
Finansinntekter 353.000 334.000 111.000 92.000 269.000
Finanskostnader -783.000 -161.000 -271.000 -1.084.000 -474.000
Finans -430.000 173.000 -160.000 -992.000 -205.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 13.057.000 8.895.000 9.200.000 8.566.000 8.656.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 0 232.000 749.000 981.000
Fast eiendom 4.133.000 4.036.000 4.054.000 4.127.000 4.207.000
Maskiner anlegg 0 0 0 4.004.000 4.246.000
Driftsløsøre 16.178.000 14.481.000 9.665.000 4.287.000 5.469.000
Sum varige driftsmidler 20.311.000 18.517.000 13.719.000 12.418.000 13.922.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.616.000 53.452.000 48.325.000 48.599.000 51.043.000
Sum anleggsmidler 71.970.000 71.968.000 62.276.000 61.765.000 65.946.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32.056.000 25.211.000 26.166.000 11.106.000 8.065.000
Andre fordringer 2.449.000 3.356.000 2.395.000 1.456.000 1.098.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.710.000 25.100.000 28.143.000 33.134.000 27.022.000
Sum omløpsmidler 75.214.000 53.666.000 56.705.000 45.696.000 36.184.000
Sum eiendeler 147.184.000 125.634.000 118.981.000 107.461.000 102.130.000
Sum opptjent egenkapital 94.340.000 83.283.000 75.388.000 67.188.000 59.621.000
Sum egenkapital 94.440.000 83.383.000 75.488.000 67.288.000 59.721.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 135.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.937.000 20.141.000 21.818.000 23.759.000 26.594.000
Leverandørgjeld 7.161.000 3.607.000 5.390.000 2.772.000 1.692.000
Betalbar skatt 3.860.000 2.283.000 2.401.000 2.666.000 3.301.000
Skyldig offentlige avgifter 6.478.000 4.121.000 5.814.000 3.955.000 4.029.000
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 17.308.000 12.100.000 8.070.000 7.022.000 6.793.000
Sum kortsiktig gjeld 34.807.000 22.111.000 21.675.000 16.415.000 15.815.000
Sum gjeld og egenkapital 147.184.000 125.635.000 118.981.000 107.462.000 102.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.407.000 31.555.000 35.030.000 29.281.000 20.369.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.4 2.6 2.8 2.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.4 2.6 2.8 2.3
Soliditet 64.2 66.4 63.4 62.6 58.5
Resultatgrad 14.2 12.1 19.5 20.4 18.8
Rentedekningsgrad 21.9 70.6 45.3 11.5 26.3
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 11.9 9.3 10.4 11.7 12.2
Signatur
27.03.2007
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.03.2007
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex