Anleggservice Ålesund As
Juridisk navn:  Anleggservice Ålesund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92436360
Magerholmdalen 31 Magerholmdalen 31 Fax:
6013 Ålesund 6013 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 815371372
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.77%
Resultat  
  
-171.7%
Egenkapital  
  
-41.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.413.000 1.532.000 1.261.000 774.000 816.000
Resultat: -152.000 212.000 95.000 -52.000 86.000
Egenkapital: 166.000 285.000 119.000 47.000 86.000
Regnskap for  Anleggservice Ålesund As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.413.000 1.532.000 1.261.000 774.000 816.000
Driftskostnader -1.566.000 -1.317.000 -1.160.000 -819.000 -714.000
Driftsresultat -153.000 215.000 102.000 -45.000 102.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -7.000 -8.000 -16.000
Finans 0 -3.000 -7.000 -8.000 -16.000
Resultat før skatt -152.000 212.000 95.000 -52.000 86.000
Skattekostnad 33.000 -46.000 -23.000 13.000 -19.000
Årsresultat -119.000 166.000 72.000 -39.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000 102.000 195.000 245.000 443.000
Sum omløpsmidler 628.000 695.000 614.000 388.000 236.000
Sum eiendeler 684.000 797.000 809.000 633.000 679.000
Sum opptjent egenkapital 136.000 255.000 101.000 29.000 67.000
Sum egenkapital 166.000 285.000 119.000 47.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 54.000 95.000 141.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 497.000 457.000 594.000 444.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 684.000 796.000 808.000 632.000 678.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.453.000 1.037.000 1.261.000 774.000 787.000
Andre inntekter -40.000 495.000 0 0 30.000
Driftsinntekter 1.413.000 1.532.000 1.261.000 774.000 816.000
Varekostnad -5.000 -12.000 0 0 -75.000
Lønninger -754.000 -709.000 -709.000 -443.000 -256.000
Avskrivning -6.000 -69.000 -86.000 -103.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -801.000 -527.000 -365.000 -273.000 -274.000
Driftskostnader -1.566.000 -1.317.000 -1.160.000 -819.000 -714.000
Driftsresultat -153.000 215.000 102.000 -45.000 102.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -7.000 -8.000 -16.000
Finans 0 -3.000 -7.000 -8.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -119.000 166.000 72.000 -39.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 27.000 164.000 245.000 0
Driftsløsøre 56.000 75.000 31.000 0 443.000
Sum varige driftsmidler 56.000 102.000 195.000 245.000 443.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 56.000 102.000 195.000 245.000 443.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 246.000 107.000 213.000 188.000
Andre fordringer 341.000 262.000 157.000 8.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 199.000 187.000 351.000 167.000 17.000
Sum omløpsmidler 628.000 695.000 614.000 388.000 236.000
Sum eiendeler 684.000 797.000 809.000 633.000 679.000
Sum opptjent egenkapital 136.000 255.000 101.000 29.000 67.000
Sum egenkapital 166.000 285.000 119.000 47.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 54.000 7.000 5.000 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 54.000 95.000 141.000 201.000
Leverandørgjeld 44.000 13.000 34.000 21.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 21.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 117.000 106.000 169.000 117.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 337.000 338.000 370.000 306.000 285.000
Sum kortsiktig gjeld 497.000 457.000 594.000 444.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 684.000 796.000 808.000 632.000 678.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.000 238.000 20.000 -56.000 -156.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1 0.9 0.7
Soliditet 24.3 35.8 14.7 7.4 12.7
Resultatgrad -10.8 1 8.1 -5.8 12.5
Rentedekningsgrad 71.7 14.6 -5.6 6.4
Gjeldsgrad 3.1 1.8 5.8 12.4 6.9
Total kapitalrentabilitet -22.4 2 12.6 -7.1 15.0
Signatur
21.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex