Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anlegg & Utemiljø AS
Juridisk navn:  Anlegg & Utemiljø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91813099
Eklesspannvegen 80 Eklesspannvegen 80 Fax: 73966986
7036 Trondheim 7036 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 953264471
Aksjekapital: 850.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Orkla Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.48%
Resultat  
  
-66.15%
Egenkapital  
  
1.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.514.000 8.555.000 9.233.000 7.761.000 8.854.000
Resultat: 66.000 195.000 2.154.000 68.000 60.000
Egenkapital: 4.005.000 3.955.000 3.805.000 2.470.000 2.424.000
Regnskap for  Anlegg & Utemiljø AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.514.000 8.555.000 9.233.000 7.761.000 8.854.000
Driftskostnader -8.451.000 -8.358.000 -7.061.000 -7.673.000 -8.779.000
Driftsresultat 63.000 198.000 2.172.000 88.000 75.000
Finansinntekter 3.000 4.000 5.000 3.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -22.000 -23.000 -16.000
Finans 2.000 -2.000 -17.000 -20.000 -15.000
Resultat før skatt 66.000 195.000 2.154.000 68.000 60.000
Skattekostnad -15.000 -46.000 -519.000 -21.000 -23.000
Årsresultat 51.000 149.000 1.635.000 47.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.309.000 1.548.000 1.078.000 1.154.000 1.211.000
Sum omløpsmidler 4.033.000 4.734.000 6.845.000 7.796.000 6.594.000
Sum eiendeler 5.342.000 6.282.000 7.923.000 8.950.000 7.805.000
Sum opptjent egenkapital 3.155.000 3.105.000 2.955.000 1.620.000 1.574.000
Sum egenkapital 4.005.000 3.955.000 3.805.000 2.470.000 2.424.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 323.000 1.827.000 3.818.000 3.021.000
Sum kortsiktig gjeld 1.302.000 2.005.000 2.290.000 2.661.000 2.361.000
Sum gjeld og egenkapital 5.342.000 6.283.000 7.922.000 8.949.000 7.806.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.514.000 8.522.000 9.233.000 7.761.000 8.854.000
Andre inntekter 0 33.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.514.000 8.555.000 9.233.000 7.761.000 8.854.000
Varekostnad -1.200.000 -1.696.000 -775.000 -1.192.000 -2.064.000
Lønninger -3.539.000 -3.317.000 -3.422.000 -3.687.000 -3.630.000
Avskrivning -382.000 -357.000 -274.000 -250.000 -243.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.330.000 -2.988.000 -2.590.000 -2.544.000 -2.842.000
Driftskostnader -8.451.000 -8.358.000 -7.061.000 -7.673.000 -8.779.000
Driftsresultat 63.000 198.000 2.172.000 88.000 75.000
Finansinntekter 3.000 4.000 5.000 3.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -22.000 -23.000 -16.000
Finans 2.000 -2.000 -17.000 -20.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Årsresultat 51.000 149.000 1.635.000 47.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 17.000 45.000 78.000 78.000
Fast eiendom 197.000 232.000 266.000 301.000 336.000
Maskiner anlegg 778.000 800.000 402.000 524.000 290.000
Driftsløsøre 214.000 378.000 354.000 221.000 457.000
Sum varige driftsmidler 1.189.000 1.409.000 1.022.000 1.046.000 1.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 93.000 122.000 10.000 30.000 50.000
Sum anleggsmidler 1.309.000 1.548.000 1.078.000 1.154.000 1.211.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.469.000 3.632.000 5.113.000 6.613.000 5.761.000
Andre fordringer 0 0 112.000 360.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.564.000 1.102.000 1.619.000 823.000 825.000
Sum omløpsmidler 4.033.000 4.734.000 6.845.000 7.796.000 6.594.000
Sum eiendeler 5.342.000 6.282.000 7.923.000 8.950.000 7.805.000
Sum opptjent egenkapital 3.155.000 3.105.000 2.955.000 1.620.000 1.574.000
Sum egenkapital 4.005.000 3.955.000 3.805.000 2.470.000 2.424.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.000 323.000 1.827.000 3.818.000 3.021.000
Leverandørgjeld 377.000 1.327.000 911.000 1.853.000 1.367.000
Betalbar skatt 24.000 18.000 487.000 22.000 92.000
Skyldig offentlige avgifter 495.000 292.000 209.000 408.000 517.000
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 406.000 367.000 683.000 378.000 384.000
Sum kortsiktig gjeld 1.302.000 2.005.000 2.290.000 2.661.000 2.361.000
Sum gjeld og egenkapital 5.342.000 6.283.000 7.922.000 8.949.000 7.806.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.731.000 2.729.000 4.555.000 5.135.000 4.233.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.4 3 2.9 2.8
Likviditetsgrad 2 3.1 2.4 3 2.9 2.8
Soliditet 7 62.9 4 27.6 31.1
Resultatgrad 0.7 2.3 23.5 1.1 0.8
Rentedekningsgrad 6 3 98.7 3.8 4.8
Gjeldsgrad 0.3 0.6 1.1 2.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 1.2 3.2 27.5 1 1.0
Signatur
06.03.2017
STYRETS FORMANN.
Prokurister
06.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex