Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ane Blich House AS
Juridisk navn:  Ane Blich House AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53518230
Nesttunvegen 98 Nesttunvegen 98 Fax:
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990353239
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/15/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: streem as
Revisor: Revisjons-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
38.85%
Resultat  
  
-16.21%
Egenkapital  
  
-8.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.461.000 3.933.000 4.251.000 3.884.000 4.123.000
Resultat: -337.000 -290.000 -1.183.000 -772.000 395.000
Egenkapital: -4.233.000 -3.896.000 -3.606.000 -2.423.000 -1.651.000
Regnskap for  Ane Blich House AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.461.000 3.933.000 4.251.000 3.884.000 4.123.000
Driftskostnader -5.771.000 -4.204.000 -5.389.000 -4.623.000 -4.640.000
Driftsresultat -309.000 -271.000 -1.138.000 -739.000 -517.000
Finansinntekter 11.000 18.000 15.000 3.000 1.006.000
Finanskostnader -39.000 -37.000 -60.000 -36.000 -94.000
Finans -28.000 -19.000 -45.000 -33.000 912.000
Resultat før skatt -337.000 -290.000 -1.183.000 -772.000 395.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -337.000 -290.000 -1.183.000 -772.000 395.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.666.000 1.778.000 859.000 1.101.000 1.223.000
Sum eiendeler 2.695.000 1.778.000 859.000 1.101.000 1.223.000
Sum opptjent egenkapital -7.133.000 -6.796.000 -6.506.000 -5.323.000 -4.551.000
Sum egenkapital -4.233.000 -3.896.000 -3.606.000 -2.423.000 -1.651.000
Sum langsiktig gjeld 5.184.000 4.314.000 3.748.000 2.273.000 2.012.000
Sum kortsiktig gjeld 1.743.000 1.359.000 716.000 1.250.000 862.000
Sum gjeld og egenkapital 2.694.000 1.777.000 858.000 1.100.000 1.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.461.000 3.933.000 4.251.000 3.884.000 4.123.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.461.000 3.933.000 4.251.000 3.884.000 4.123.000
Varekostnad -3.668.000 -3.053.000 -3.151.000 -2.820.000 -2.965.000
Lønninger -1.160.000 -164.000 -813.000 -939.000 -895.000
Avskrivning -2.000 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -941.000 -987.000 -1.425.000 -864.000 -775.000
Driftskostnader -5.771.000 -4.204.000 -5.389.000 -4.623.000 -4.640.000
Driftsresultat -309.000 -271.000 -1.138.000 -739.000 -517.000
Finansinntekter 11.000 18.000 15.000 3.000 1.006.000
Finanskostnader -39.000 -37.000 -60.000 -36.000 -94.000
Finans -28.000 -19.000 -45.000 -33.000 912.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -337.000 -290.000 -1.183.000 -772.000 395.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 29.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.000 0 0 0 0
Varebeholdning 2.103.000 1.502.000 560.000 930.000 1.045.000
Kundefordringer 23.000 0 0 0 0
Andre fordringer 195.000 23.000 27.000 24.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 344.000 253.000 272.000 146.000 143.000
Sum omløpsmidler 2.666.000 1.778.000 859.000 1.101.000 1.223.000
Sum eiendeler 2.695.000 1.778.000 859.000 1.101.000 1.223.000
Sum opptjent egenkapital -7.133.000 -6.796.000 -6.506.000 -5.323.000 -4.551.000
Sum egenkapital -4.233.000 -3.896.000 -3.606.000 -2.423.000 -1.651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.184.000 4.314.000 3.748.000 2.273.000 2.012.000
Leverandørgjeld 1.292.000 1.028.000 572.000 1.011.000 550.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 168.000 183.000 72.000 91.000 185.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 283.000 148.000 72.000 147.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 1.743.000 1.359.000 716.000 1.250.000 862.000
Sum gjeld og egenkapital 2.694.000 1.777.000 858.000 1.100.000 1.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 923.000 419.000 143.000 -149.000 361.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.2 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3
Soliditet -157.1 -219.2 -420.3 -220.3 -135.0
Resultatgrad -5.7 -6.9 -26.8 -19.0 -12.5
Rentedekningsgrad -7.9 -7.3 -20.4 5.2
Gjeldsgrad -1.6 -1.5 -1.2 -1.5 -1.7
Total kapitalrentabilitet -11.1 -14.2 -130.9 -66.9 40.0
Signatur
12.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.06.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex