Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andreas Moen As
Juridisk navn:  Andreas Moen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Albert Moens veg 7 Albert Moens veg 7 Fax:
7711 Steinkjer 7711 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 916635907
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Steinkjer Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
10980%
Egenkapital  
  
254.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 10.000 0 0
Resultat: 544.000 -5.000 0
Egenkapital: 701.000 198.000 202.000
Regnskap for  Andreas Moen As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.000 0 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 0
Driftsresultat 4.000 -5.000 0
Finansinntekter 540.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 540.000 0 0
Resultat før skatt 544.000 -5.000 0
Skattekostnad -2.000 1.000 2.000
Årsresultat 542.000 -4.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 203.000 2.000
Sum omløpsmidler 740.000 0 200.000
Sum eiendeler 741.000 203.000 202.000
Sum opptjent egenkapital 501.000 -2.000 2.000
Sum egenkapital 701.000 198.000 202.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 741.000 203.000 202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -5.000 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 0
Driftsresultat 4.000 -5.000 0
Finansinntekter 540.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 540.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -39.000 0 0
Årsresultat 542.000 -4.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 3.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 200.000 0
Sum anleggsmidler 1.000 203.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 640.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 100.000 0 200.000
Sum omløpsmidler 740.000 0 200.000
Sum eiendeler 741.000 203.000 202.000
Sum opptjent egenkapital 501.000 -2.000 2.000
Sum egenkapital 701.000 198.000 202.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -39.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 741.000 203.000 202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 700.000 -5.000 200.000
Likviditetsgrad 1 18.5 0
Likviditetsgrad 2 18.5 0 0
Soliditet 94.6 97.5 1
Resultatgrad 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 73.4 -2.5 0
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex