Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anders Hatlo Production AS
Juridisk navn:  Anders Hatlo Production AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66847621
Søndre Vei 66 Søndre Vei 66 Fax: 66849722
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 948157306
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/15/1988
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.28%
Resultat  
  
40.14%
Egenkapital  
  
355.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 839.000 649.000 1.162.000 1.466.000 805.000
Resultat: 583.000 416.000 834.000 135.000 491.000
Egenkapital: 383.000 84.000 654.000 1.169.000 1.341.000
Regnskap for  Anders Hatlo Production AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 839.000 649.000 1.162.000 1.466.000 805.000
Driftskostnader -257.000 -234.000 -329.000 -1.081.000 -317.000
Driftsresultat 583.000 415.000 833.000 384.000 490.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -251.000 0
Finans 0 1.000 2.000 -249.000 2.000
Resultat før skatt 583.000 416.000 834.000 135.000 491.000
Skattekostnad 79.000 -315.000 -209.000 -307.000 -135.000
Årsresultat 662.000 101.000 626.000 -172.000 356.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 4.000 5.000 401.000 1.176.000
Sum omløpsmidler 515.000 394.000 893.000 1.106.000 516.000
Sum eiendeler 517.000 398.000 898.000 1.507.000 1.692.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 -16.000 554.000 1.069.000 1.241.000
Sum egenkapital 383.000 84.000 654.000 1.169.000 1.341.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 134.000 314.000 244.000 338.000 352.000
Sum gjeld og egenkapital 517.000 398.000 898.000 1.507.000 1.693.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 839.000 649.000 1.162.000 1.466.000 805.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 839.000 649.000 1.162.000 1.466.000 805.000
Varekostnad -63.000 -32.000 -35.000 -63.000 -88.000
Lønninger -1.000 -3.000 -18.000 14.000 46.000
Avskrivning 0 0 0 -16.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -193.000 -199.000 -276.000 -1.016.000 -254.000
Driftskostnader -257.000 -234.000 -329.000 -1.081.000 -317.000
Driftsresultat 583.000 415.000 833.000 384.000 490.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -251.000 0
Finans 0 1.000 2.000 -249.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -93.000
Årsresultat 662.000 101.000 626.000 -172.000 356.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 4.000 5.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 66.000 82.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 66.000 82.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 335.000 1.094.000
Sum anleggsmidler 2.000 4.000 5.000 401.000 1.176.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 169.000 6.000 33.000 191.000 5.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 345.000 389.000 860.000 915.000 511.000
Sum omløpsmidler 515.000 394.000 893.000 1.106.000 516.000
Sum eiendeler 517.000 398.000 898.000 1.507.000 1.692.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 -16.000 554.000 1.069.000 1.241.000
Sum egenkapital 383.000 84.000 654.000 1.169.000 1.341.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 31.000 31.000 52.000
Betalbar skatt 134.000 314.000 214.000 307.000 135.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 58.000
Utbytte 0 0 0 0 -93.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 314.000 244.000 338.000 352.000
Sum gjeld og egenkapital 517.000 398.000 898.000 1.507.000 1.693.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 381.000 80.000 649.000 768.000 164.000
Likviditetsgrad 1 3.8 1.3 3.7 3.3 1.5
Likviditetsgrad 2 3.8 1.3 3.7 3.3 1.5
Soliditet 74.1 21.1 72.8 77.6 79.2
Resultatgrad 69.5 63.9 71.7 26.2 60.9
Rentedekningsgrad 8 1.5
Gjeldsgrad 0.3 3.7 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 112.8 104.5 93.1 25.6 29.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex