Analyseutvikling AS
Juridisk navn:  Analyseutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23271164
Postboks 3224 Elisenberg Bygdøy Allé 73B Fax: 22466602
0208 Oslo 268 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 889048522
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/31/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1346.09%
Egenkapital  
  
10.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.595.000 -128.000 1.247.000 100.000 1.211.000
Egenkapital: 11.616.000 10.528.000 10.660.000 10.565.000 10.185.000
Regnskap for  Analyseutvikling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -38.000 -39.000 -68.000 -209.000 -57.000
Driftsresultat -38.000 -39.000 -68.000 -209.000 -57.000
Finansinntekter 1.639.000 -72.000 1.470.000 321.000 1.312.000
Finanskostnader -6.000 -16.000 -155.000 -11.000 -44.000
Finans 1.633.000 -88.000 1.315.000 310.000 1.268.000
Resultat før skatt 1.595.000 -128.000 1.247.000 100.000 1.211.000
Skattekostnad -7.000 -4.000 -202.000 279.000 -40.000
Årsresultat 1.588.000 -132.000 1.045.000 380.000 1.170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 913.000 756.000 1.218.000 1.030.000 1.140.000
Sum omløpsmidler 11.404.000 10.383.000 10.814.000 10.276.000 10.167.000
Sum eiendeler 12.317.000 11.139.000 12.032.000 11.306.000 11.307.000
Sum opptjent egenkapital 11.516.000 10.428.000 10.560.000 10.465.000 10.085.000
Sum egenkapital 11.616.000 10.528.000 10.660.000 10.565.000 10.185.000
Sum langsiktig gjeld 155.000 548.000 253.000 220.000 565.000
Sum kortsiktig gjeld 546.000 63.000 1.119.000 522.000 556.000
Sum gjeld og egenkapital 12.317.000 11.139.000 12.032.000 11.307.000 11.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -39.000 -68.000 -209.000 -57.000
Driftskostnader -38.000 -39.000 -68.000 -209.000 -57.000
Driftsresultat -38.000 -39.000 -68.000 -209.000 -57.000
Finansinntekter 1.639.000 -72.000 1.470.000 321.000 1.312.000
Finanskostnader -6.000 -16.000 -155.000 -11.000 -44.000
Finans 1.633.000 -88.000 1.315.000 310.000 1.268.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -950.000 0 -2.100.000
Årsresultat 1.588.000 -132.000 1.045.000 380.000 1.170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 913.000 756.000 1.218.000 1.030.000 1.140.000
Sum anleggsmidler 913.000 756.000 1.218.000 1.030.000 1.140.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.140.000 152.000 152.000 0 40.000
Sum investeringer 9.839.000 9.987.000 10.161.000 9.959.000 9.913.000
Kasse, bank 425.000 244.000 501.000 317.000 213.000
Sum omløpsmidler 11.404.000 10.383.000 10.814.000 10.276.000 10.167.000
Sum eiendeler 12.317.000 11.139.000 12.032.000 11.306.000 11.307.000
Sum opptjent egenkapital 11.516.000 10.428.000 10.560.000 10.465.000 10.085.000
Sum egenkapital 11.616.000 10.528.000 10.660.000 10.565.000 10.185.000
Sum avsetninger til forpliktelser 155.000 194.000 253.000 220.000 565.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 155.000 548.000 253.000 220.000 565.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 46.000 63.000 169.000 66.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -950.000 0 -2.100.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 456.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 546.000 63.000 1.119.000 522.000 556.000
Sum gjeld og egenkapital 12.317.000 11.139.000 12.032.000 11.307.000 11.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.858.000 10.320.000 9.695.000 9.754.000 9.611.000
Likviditetsgrad 1 20.9 164.8 9.7 19.7 18.3
Likviditetsgrad 2 20.9 164.8 9.7 19.7 18.3
Soliditet 94.3 94.5 88.6 93.4 90.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.3 -2.4 -0.4 28.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1 11.7 1 11.1
Signatur
15.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex