Analysepartner As
Juridisk navn:  Analysepartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93428793
Gokstadveien 4C Gokstadveien 4C Fax:
1406 Ski 1406 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 997856562
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.11%
Resultat  
  
-8.15%
Egenkapital  
  
89.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.283.000 2.258.000 2.358.000 3.269.000 2.132.000
Resultat: 1.466.000 1.596.000 1.220.000 2.052.000 696.000
Egenkapital: 2.464.000 1.297.000 359.000 709.000 2.549.000
Regnskap for  Analysepartner As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.283.000 2.258.000 2.358.000 3.269.000 2.132.000
Driftskostnader -935.000 -719.000 -1.258.000 -1.434.000 -1.673.000
Driftsresultat 1.348.000 1.539.000 1.100.000 1.834.000 460.000
Finansinntekter 119.000 67.000 136.000 298.000 238.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -16.000 -80.000 -1.000
Finans 118.000 57.000 120.000 218.000 237.000
Resultat før skatt 1.466.000 1.596.000 1.220.000 2.052.000 696.000
Skattekostnad -298.000 -357.000 -270.000 -392.000 -128.000
Årsresultat 1.167.000 1.239.000 950.000 1.660.000 567.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 498.000 388.000 192.000 853.000 1.190.000
Sum omløpsmidler 2.740.000 2.096.000 1.739.000 5.245.000 3.337.000
Sum eiendeler 3.238.000 2.484.000 1.931.000 6.098.000 4.527.000
Sum opptjent egenkapital 2.434.000 1.267.000 329.000 679.000 2.519.000
Sum egenkapital 2.464.000 1.297.000 359.000 709.000 2.549.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 201.000 200.000 200.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 575.000 987.000 1.372.000 5.188.000 1.778.000
Sum gjeld og egenkapital 3.239.000 2.485.000 1.931.000 6.097.000 4.527.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.283.000 2.258.000 2.358.000 3.269.000 2.132.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.283.000 2.258.000 2.358.000 3.269.000 2.132.000
Varekostnad 0 -1.000 -316.000 -983.000 0
Lønninger -831.000 -604.000 -825.000 -261.000 -1.551.000
Avskrivning -3.000 -8.000 -8.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -106.000 -109.000 -185.000 -122.000
Driftskostnader -935.000 -719.000 -1.258.000 -1.434.000 -1.673.000
Driftsresultat 1.348.000 1.539.000 1.100.000 1.834.000 460.000
Finansinntekter 119.000 67.000 136.000 298.000 238.000
Finanskostnader -1.000 -10.000 -16.000 -80.000 -1.000
Finans 118.000 57.000 120.000 218.000 237.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -1.300.000 -3.500.000 -800.000
Årsresultat 1.167.000 1.239.000 950.000 1.660.000 567.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.000 10.000 18.000 0
Sum varige driftsmidler 0 3.000 10.000 18.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 498.000 386.000 182.000 835.000 1.141.000
Sum anleggsmidler 498.000 388.000 192.000 853.000 1.190.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 142.000 0 0 443.000 165.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 904.000 2.125.000
Kasse, bank 2.599.000 2.096.000 1.739.000 3.898.000 1.047.000
Sum omløpsmidler 2.740.000 2.096.000 1.739.000 5.245.000 3.337.000
Sum eiendeler 3.238.000 2.484.000 1.931.000 6.098.000 4.527.000
Sum opptjent egenkapital 2.434.000 1.267.000 329.000 679.000 2.519.000
Sum egenkapital 2.464.000 1.297.000 359.000 709.000 2.549.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 200.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 201.000 200.000 200.000 200.000
Leverandørgjeld 1.000 20.000 32.000 33.000 0
Betalbar skatt 299.000 357.000 271.000 343.000 179.000
Skyldig offentlige avgifter 196.000 173.000 252.000 179.000 364.000
Utbytte 0 -300.000 -1.300.000 -3.500.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 79.000 137.000 117.000 1.134.000 636.000
Sum kortsiktig gjeld 575.000 987.000 1.372.000 5.188.000 1.778.000
Sum gjeld og egenkapital 3.239.000 2.485.000 1.931.000 6.097.000 4.527.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.165.000 1.109.000 367.000 57.000 1.559.000
Likviditetsgrad 1 4.8 2.1 1.3 1 1.9
Likviditetsgrad 2 4.8 2.1 1.3 1 1.9
Soliditet 76.1 52.2 18.6 11.6 56.3
Resultatgrad 5 68.2 46.6 56.1 21.6
Rentedekningsgrad 1 153.9 68.8 22.9 698.0
Gjeldsgrad 0.3 0.9 4.4 7.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 45.3 64.6 6 3 15.4
Signatur
31.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex