Analysegruppen AS
Juridisk navn:  Analysegruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24115880
Runskogsvägen 10 Karenslyst Allé 2 Fax: 24115899
9999 Utlandet 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 965646574
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Oslo Revisjon AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4385.96%
Egenkapital  
  
137.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 7.671.000 171.000 1.635.000 669.000 3.847.000
Egenkapital: 9.634.000 4.063.000 4.492.000 4.758.000 6.688.000
Regnskap for  Analysegruppen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -96.000 -89.000 -108.000 -63.000 -68.000
Driftsresultat -96.000 -89.000 -107.000 -63.000 -68.000
Finansinntekter 7.769.000 259.000 1.742.000 938.000 4.589.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -206.000 -674.000
Finans 7.767.000 259.000 1.742.000 732.000 3.915.000
Resultat før skatt 7.671.000 171.000 1.635.000 669.000 3.847.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.671.000 171.000 1.635.000 669.000 3.847.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.456.000 2.626.000 2.489.000 1.722.000 2.296.000
Sum omløpsmidler 9.284.000 2.284.000 3.676.000 5.091.000 6.641.000
Sum eiendeler 10.740.000 4.910.000 6.165.000 6.813.000 8.937.000
Sum opptjent egenkapital 6.983.000 1.412.000 1.841.000 2.106.000 4.037.000
Sum egenkapital 9.634.000 4.063.000 4.492.000 4.758.000 6.688.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.106.000 847.000 1.673.000 2.056.000 2.249.000
Sum gjeld og egenkapital 10.740.000 4.910.000 6.165.000 6.813.000 8.937.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -81.000 -100.000 -63.000 -68.000
Driftskostnader -96.000 -89.000 -108.000 -63.000 -68.000
Driftsresultat -96.000 -89.000 -107.000 -63.000 -68.000
Finansinntekter 7.769.000 259.000 1.742.000 938.000 4.589.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -206.000 -674.000
Finans 7.767.000 259.000 1.742.000 732.000 3.915.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.100.000 -600.000 -1.900.000 -2.600.000 -2.500.000
Årsresultat 7.671.000 171.000 1.635.000 669.000 3.847.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 64.000 72.000 0 0
Sum varige driftsmidler 56.000 64.000 72.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.401.000 2.562.000 2.418.000 1.722.000 2.296.000
Sum anleggsmidler 1.456.000 2.626.000 2.489.000 1.722.000 2.296.000
Varebeholdning 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 51.000 333.000 333.000 472.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.718.000 1.437.000 2.829.000 4.105.000 6.126.000
Sum omløpsmidler 9.284.000 2.284.000 3.676.000 5.091.000 6.641.000
Sum eiendeler 10.740.000 4.910.000 6.165.000 6.813.000 8.937.000
Sum opptjent egenkapital 6.983.000 1.412.000 1.841.000 2.106.000 4.037.000
Sum egenkapital 9.634.000 4.063.000 4.492.000 4.758.000 6.688.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.100.000 -600.000 -1.900.000 -2.600.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 6.000 247.000 73.000 56.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 1.106.000 847.000 1.673.000 2.056.000 2.249.000
Sum gjeld og egenkapital 10.740.000 4.910.000 6.165.000 6.813.000 8.937.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.178.000 1.437.000 2.003.000 3.035.000 4.392.000
Likviditetsgrad 1 8.4 2.7 2.2 2.5 3.0
Likviditetsgrad 2 7.9 2.1 1.9 2.2 2.8
Soliditet 89.7 82.7 72.9 69.8 74.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 6.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 71.4 3.5 26.5 12.8 50.6
Signatur
12.06.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANNEN ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex