Analyse Invest As
Juridisk navn:  Analyse Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71683300
Nordmørsveien 54 Nordmørsveien 54 Fax: 71683301
6517 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 998204127
Aksjekapital: 1.315.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Norvik Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
13.66%
Egenkapital  
  
-8.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 749.000 659.000 625.000 477.000 539.000
Egenkapital: 2.670.000 2.926.000 2.617.000 2.491.000 2.443.000
Regnskap for  Analyse Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -24.000 -21.000 -29.000 -26.000
Driftsresultat -33.000 -24.000 -21.000 -29.000 -26.000
Finansinntekter 782.000 684.000 647.000 507.000 567.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 782.000 683.000 646.000 506.000 566.000
Resultat før skatt 749.000 659.000 625.000 477.000 539.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 749.000 659.000 625.000 477.000 539.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.452.000 2.574.000 2.452.000 2.331.000 2.331.000
Sum omløpsmidler 818.000 705.000 656.000 712.000 631.000
Sum eiendeler 3.270.000 3.279.000 3.108.000 3.043.000 2.962.000
Sum opptjent egenkapital 1.097.000 1.514.000 1.205.000 1.075.000 1.148.000
Sum egenkapital 2.670.000 2.926.000 2.617.000 2.491.000 2.443.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 600.000 353.000 492.000 552.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 3.271.000 3.279.000 3.109.000 3.043.000 2.962.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -24.000 -21.000 -29.000 -26.000
Driftskostnader -33.000 -24.000 -21.000 -29.000 -26.000
Driftsresultat -33.000 -24.000 -21.000 -29.000 -26.000
Finansinntekter 782.000 684.000 647.000 507.000 567.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 782.000 683.000 646.000 506.000 566.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -350.000 -490.000 -550.000 -517.000
Årsresultat 749.000 659.000 625.000 477.000 539.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.452.000 2.574.000 2.452.000 2.331.000 2.331.000
Sum anleggsmidler 2.452.000 2.574.000 2.452.000 2.331.000 2.331.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 27.000 10.000 205.000 92.000
Sum omløpsmidler 818.000 705.000 656.000 712.000 631.000
Sum eiendeler 3.270.000 3.279.000 3.108.000 3.043.000 2.962.000
Sum opptjent egenkapital 1.097.000 1.514.000 1.205.000 1.075.000 1.148.000
Sum egenkapital 2.670.000 2.926.000 2.617.000 2.491.000 2.443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -350.000 -490.000 -550.000 -517.000
Annen kortsiktig gjeld 0 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 600.000 353.000 492.000 552.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 3.271.000 3.279.000 3.109.000 3.043.000 2.962.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 218.000 352.000 164.000 160.000 112.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 2 1.3 1.3 1.3
Soliditet 81.7 89.2 84.2 81.9 82.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - 541.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 22.9 20.1 20.1 15.7 18.3
Signatur
14.02.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex