Analyse AS
Juridisk navn:  Analyse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001540
Lidarende 7 Lidarende 7 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 990759456
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2007 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tekågel invest 184 as
Regnskapsfører: Feedback Account As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
111.72%
Egenkapital  
  
-0.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 96.000 -819.000 71.000 107.000 127.000
Egenkapital: 6.440.000 6.502.000 7.456.000 7.528.000 7.560.000
Regnskap for  Analyse AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -15.000 -14.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -15.000 -15.000 -14.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 166.000 116.000 130.000 117.000 136.000
Finanskostnader -55.000 -920.000 -45.000 0 0
Finans 111.000 -804.000 85.000 117.000 136.000
Resultat før skatt 96.000 -819.000 71.000 107.000 127.000
Skattekostnad -26.000 -20.000 -28.000 -26.000 -35.000
Årsresultat 70.000 -839.000 43.000 80.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.427.000 5.482.000 6.401.000 4.999.000 4.998.000
Sum omløpsmidler 1.054.000 1.054.000 1.097.000 2.555.000 2.607.000
Sum eiendeler 6.481.000 6.536.000 7.498.000 7.554.000 7.605.000
Sum opptjent egenkapital 6.337.000 6.399.000 7.352.000 7.424.000 7.457.000
Sum egenkapital 6.440.000 6.502.000 7.456.000 7.528.000 7.560.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 34.000 42.000 26.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 6.481.000 6.536.000 7.497.000 7.553.000 7.605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -15.000 -14.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -15.000 -15.000 -14.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -15.000 -15.000 -14.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 166.000 116.000 130.000 117.000 136.000
Finanskostnader -55.000 -920.000 -45.000 0 0
Finans 111.000 -804.000 85.000 117.000 136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 -839.000 43.000 80.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.427.000 5.482.000 6.401.000 4.999.000 4.998.000
Sum anleggsmidler 5.427.000 5.482.000 6.401.000 4.999.000 4.998.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 2.000 1.000 2.000 6.000 4.000
Kasse, bank 1.053.000 1.053.000 1.095.000 2.549.000 2.603.000
Sum omløpsmidler 1.054.000 1.054.000 1.097.000 2.555.000 2.607.000
Sum eiendeler 6.481.000 6.536.000 7.498.000 7.554.000 7.605.000
Sum opptjent egenkapital 6.337.000 6.399.000 7.352.000 7.424.000 7.457.000
Sum egenkapital 6.440.000 6.502.000 7.456.000 7.528.000 7.560.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 14.000 14.000 0 10.000
Betalbar skatt 26.000 20.000 28.000 26.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 34.000 42.000 26.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 6.481.000 6.536.000 7.497.000 7.553.000 7.605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.013.000 1.020.000 1.055.000 2.529.000 2.562.000
Likviditetsgrad 1 25.7 3 26.1 98.3 57.9
Likviditetsgrad 2 25.7 3 26.1 98.3 58.0
Soliditet 99.4 99.5 99.4 99.7 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.3 1.5 1.5 1.4 1.7
Signatur
05.12.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex