Amtm Blomsgt 22 AS
Juridisk navn:  Amtm Blomsgt 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32213300
Postboks 390 Bragernes Amtmann Blomsg 22 Fax:
3001 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Buskerud Drammen
Org.nr: 933498417
Aksjekapital: 690.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/1981
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Erto Finans Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.13%
Resultat  
  
1.86%
Egenkapital  
  
112.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 625.000 618.000 517.000 290.000 103.000
Resultat: 1.367.000 1.342.000 970.000 -3.153.000 -149.000
Egenkapital: 1.987.000 936.000 -68.000 -766.000 1.619.000
Regnskap for  Amtm Blomsgt 22 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 625.000 618.000 517.000 290.000 103.000
Driftskostnader -149.000 -190.000 -378.000 -3.419.000 -138.000
Driftsresultat 476.000 428.000 140.000 -3.129.000 -36.000
Finansinntekter 968.000 972.000 892.000 160.000 30.000
Finanskostnader -76.000 -58.000 -61.000 -184.000 -144.000
Finans 892.000 914.000 831.000 -24.000 -114.000
Resultat før skatt 1.367.000 1.342.000 970.000 -3.153.000 -149.000
Skattekostnad -316.000 -338.000 -271.000 768.000 34.000
Årsresultat 1.051.000 1.004.000 699.000 -2.385.000 -115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.300.000 10.575.000 10.943.000 10.594.000 10.392.000
Sum omløpsmidler 1.552.000 1.498.000 1.341.000 1.053.000 817.000
Sum eiendeler 11.852.000 12.073.000 12.284.000 11.647.000 11.209.000
Sum opptjent egenkapital 1.297.000 246.000 -758.000 -1.456.000 929.000
Sum egenkapital 1.987.000 936.000 -68.000 -766.000 1.619.000
Sum langsiktig gjeld 9.835.000 11.091.000 12.344.000 12.234.000 8.934.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 46.000 9.000 180.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 11.851.000 12.073.000 12.285.000 11.648.000 11.209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 625.000 618.000 517.000 290.000 103.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 625.000 618.000 517.000 290.000 103.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -190.000 -378.000 -3.419.000 -138.000
Driftskostnader -149.000 -190.000 -378.000 -3.419.000 -138.000
Driftsresultat 476.000 428.000 140.000 -3.129.000 -36.000
Finansinntekter 968.000 972.000 892.000 160.000 30.000
Finanskostnader -76.000 -58.000 -61.000 -184.000 -144.000
Finans 892.000 914.000 831.000 -24.000 -114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.051.000 1.004.000 699.000 -2.385.000 -115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 358.000 696.000 967.000 199.000
Fast eiendom 10.258.000 10.217.000 10.093.000 9.627.000 10.192.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.258.000 10.217.000 10.093.000 9.627.000 10.192.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 154.000 0 0
Sum anleggsmidler 10.300.000 10.575.000 10.943.000 10.594.000 10.392.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 966.000 1.059.000 1.198.000 157.000 1.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 23.000
Kasse, bank 585.000 438.000 143.000 895.000 793.000
Sum omløpsmidler 1.552.000 1.498.000 1.341.000 1.053.000 817.000
Sum eiendeler 11.852.000 12.073.000 12.284.000 11.647.000 11.209.000
Sum opptjent egenkapital 1.297.000 246.000 -758.000 -1.456.000 929.000
Sum egenkapital 1.987.000 936.000 -68.000 -766.000 1.619.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.835.000 11.091.000 12.344.000 12.234.000 8.934.000
Leverandørgjeld 8.000 43.000 6.000 177.000 610.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 3.000 3.000 3.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 46.000 9.000 180.000 656.000
Sum gjeld og egenkapital 11.851.000 12.073.000 12.285.000 11.648.000 11.209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.523.000 1.452.000 1.332.000 873.000 161.000
Likviditetsgrad 1 53.5 32.6 1 5.8 1.2
Likviditetsgrad 2 53.5 32.6 1 5.9 1.3
Soliditet 16.8 7.8 -0.6 -6.6 14.4
Resultatgrad 76.2 69.3 27.1 -1079.0 -35.0
Rentedekningsgrad 6.3 7.4 2.3 -16.1 0.0
Gjeldsgrad 5 11.9 -181.7 -16.2 5.9
Total kapitalrentabilitet 12.2 11.6 8.4 -25.5 -0.1
Signatur
26.10.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex