Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Amtm Blomsgt 22 AS
Juridisk navn:  Amtm Blomsgt 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32213300
Postboks 390 Bragernes Amtmann Blomsg 22 Fax:
3001 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 933498417
Aksjekapital: 690.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/1981
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kapisol Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.68%
Resultat  
  
-70.74%
Egenkapital  
  
2.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 648.000 625.000 618.000 517.000 290.000
Resultat: 400.000 1.367.000 1.342.000 970.000 -3.153.000
Egenkapital: 2.037.000 1.987.000 936.000 -68.000 -766.000
Regnskap for  Amtm Blomsgt 22 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 648.000 625.000 618.000 517.000 290.000
Driftskostnader -149.000 -149.000 -190.000 -378.000 -3.419.000
Driftsresultat 499.000 476.000 428.000 140.000 -3.129.000
Finansinntekter 10.000 968.000 972.000 892.000 160.000
Finanskostnader -108.000 -76.000 -58.000 -61.000 -184.000
Finans -98.000 892.000 914.000 831.000 -24.000
Resultat før skatt 400.000 1.367.000 1.342.000 970.000 -3.153.000
Skattekostnad -88.000 -316.000 -338.000 -271.000 768.000
Årsresultat 312.000 1.051.000 1.004.000 699.000 -2.385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.287.000 10.300.000 10.575.000 10.943.000 10.594.000
Sum omløpsmidler 690.000 1.552.000 1.498.000 1.341.000 1.053.000
Sum eiendeler 11.977.000 11.852.000 12.073.000 12.284.000 11.647.000
Sum opptjent egenkapital 1.347.000 1.297.000 246.000 -758.000 -1.456.000
Sum egenkapital 2.037.000 1.987.000 936.000 -68.000 -766.000
Sum langsiktig gjeld 9.578.000 9.835.000 11.091.000 12.344.000 12.234.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 29.000 46.000 9.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 11.976.000 11.851.000 12.073.000 12.285.000 11.648.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 648.000 625.000 618.000 517.000 290.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 648.000 625.000 618.000 517.000 290.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -149.000 -190.000 -378.000 -3.419.000
Driftskostnader -149.000 -149.000 -190.000 -378.000 -3.419.000
Driftsresultat 499.000 476.000 428.000 140.000 -3.129.000
Finansinntekter 10.000 968.000 972.000 892.000 160.000
Finanskostnader -108.000 -76.000 -58.000 -61.000 -184.000
Finans -98.000 892.000 914.000 831.000 -24.000
Konsernbidrag -262.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 312.000 1.051.000 1.004.000 699.000 -2.385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 42.000 358.000 696.000 967.000
Fast eiendom 10.301.000 10.258.000 10.217.000 10.093.000 9.627.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.301.000 10.258.000 10.217.000 10.093.000 9.627.000
Sum finansielle anleggsmidler 959.000 0 0 154.000 0
Sum anleggsmidler 11.287.000 10.300.000 10.575.000 10.943.000 10.594.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 7.000 966.000 1.059.000 1.198.000 157.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 682.000 585.000 438.000 143.000 895.000
Sum omløpsmidler 690.000 1.552.000 1.498.000 1.341.000 1.053.000
Sum eiendeler 11.977.000 11.852.000 12.073.000 12.284.000 11.647.000
Sum opptjent egenkapital 1.347.000 1.297.000 246.000 -758.000 -1.456.000
Sum egenkapital 2.037.000 1.987.000 936.000 -68.000 -766.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.578.000 9.835.000 11.091.000 12.344.000 12.234.000
Leverandørgjeld 3.000 8.000 43.000 6.000 177.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 357.000 21.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 29.000 46.000 9.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 11.976.000 11.851.000 12.073.000 12.285.000 11.648.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 329.000 1.523.000 1.452.000 1.332.000 873.000
Likviditetsgrad 1 1.9 53.5 32.6 1 5.8
Likviditetsgrad 2 1.9 53.5 32.6 1 5.9
Soliditet 1 16.8 7.8 -0.6 -6.6
Resultatgrad 7 76.2 69.3 27.1 -1079.0
Rentedekningsgrad 4.6 6.3 7.4 2.3 -16.1
Gjeldsgrad 4.9 5 11.9 -181.7 -16.2
Total kapitalrentabilitet 4.3 12.2 11.6 8.4 -25.5
Signatur
26.03.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex