Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Amesto Accounthouse Tønsberg As
Juridisk navn:  Amesto Accounthouse Tønsberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94013537
Kilengaten 1 Kilengaten 1 Fax: 33003738
3117 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 944826629
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/4/1987
Foretakstype: AS
Tidligere navn: rebus as
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.77%
Resultat  
  
-52.78%
Egenkapital  
  
6.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.854.000 6.147.000 6.579.000 6.919.000 6.101.000
Resultat: -220.000 -144.000 616.000 610.000 193.000
Egenkapital: 888.000 833.000 869.000 652.000 451.000
Regnskap for  Amesto Accounthouse Tønsberg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.854.000 6.147.000 6.579.000 6.919.000 6.101.000
Driftskostnader -8.106.000 -6.307.000 -5.972.000 -6.299.000 -5.895.000
Driftsresultat -253.000 -160.000 607.000 620.000 207.000
Finansinntekter 39.000 16.000 10.000 5.000 3.000
Finanskostnader -6.000 0 -1.000 -15.000 -18.000
Finans 33.000 16.000 9.000 -10.000 -15.000
Resultat før skatt -220.000 -144.000 616.000 610.000 193.000
Skattekostnad 48.000 32.000 -149.000 -159.000 -57.000
Årsresultat -171.000 -112.000 467.000 451.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 737.000 77.000 49.000 92.000 132.000
Sum omløpsmidler 2.056.000 1.742.000 2.152.000 2.120.000 1.436.000
Sum eiendeler 2.793.000 1.819.000 2.201.000 2.212.000 1.568.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 107.000 219.000 2.000 -199.000
Sum egenkapital 888.000 833.000 869.000 652.000 451.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.904.000 986.000 1.332.000 1.560.000 1.118.000
Sum gjeld og egenkapital 2.792.000 1.819.000 2.201.000 2.212.000 1.569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.848.000 6.147.000 6.579.000 6.919.000 6.101.000
Andre inntekter 6.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.854.000 6.147.000 6.579.000 6.919.000 6.101.000
Varekostnad -223.000 -2.000 -3.000 -1.000 -11.000
Lønninger -6.104.000 -4.573.000 -4.502.000 -4.732.000 -4.424.000
Avskrivning -73.000 -21.000 -26.000 -34.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.706.000 -1.711.000 -1.441.000 -1.532.000 -1.421.000
Driftskostnader -8.106.000 -6.307.000 -5.972.000 -6.299.000 -5.895.000
Driftsresultat -253.000 -160.000 607.000 620.000 207.000
Finansinntekter 39.000 16.000 10.000 5.000 3.000
Finanskostnader -6.000 0 -1.000 -15.000 -18.000
Finans 33.000 16.000 9.000 -10.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -250.000 -250.000 0
Årsresultat -171.000 -112.000 467.000 451.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 611.000 0 0 16.000 32.000
Sum Immatrielle midler 617.000 21.000 12.000 46.000 69.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 120.000 55.000 36.000 46.000 64.000
Sum varige driftsmidler 120.000 55.000 36.000 46.000 64.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 737.000 77.000 49.000 92.000 132.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.166.000 913.000 349.000 549.000 338.000
Andre fordringer 448.000 239.000 400.000 350.000 463.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 442.000 590.000 1.404.000 1.221.000 635.000
Sum omløpsmidler 2.056.000 1.742.000 2.152.000 2.120.000 1.436.000
Sum eiendeler 2.793.000 1.819.000 2.201.000 2.212.000 1.568.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 107.000 219.000 2.000 -199.000
Sum egenkapital 888.000 833.000 869.000 652.000 451.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 250.000 250.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 137.000 75.000 63.000 65.000 69.000
Betalbar skatt 0 0 131.000 152.000 0
Skyldig offentlige avgifter 787.000 389.000 402.000 568.000 425.000
Utbytte 0 0 -250.000 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 980.000 523.000 486.000 525.000 623.000
Sum kortsiktig gjeld 1.904.000 986.000 1.332.000 1.560.000 1.118.000
Sum gjeld og egenkapital 2.792.000 1.819.000 2.201.000 2.212.000 1.569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 756.000 820.000 560.000 318.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.8 1.6 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.8 1.6 1.4 1.3
Soliditet 31.8 45.8 39.5 29.5 28.7
Resultatgrad -3.2 -2.6 9.2 9 3.4
Rentedekningsgrad -42.2 6 41.3 11.7
Gjeldsgrad 2.1 1.2 1.5 2.4 2.5
Total kapitalrentabilitet -7.7 -7.9 2 28.3 13.4
Signatur
26.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.03.2020
PROKURA HVER FOR SEG
ADAMSRØD ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex