Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ama Consult AS
Juridisk navn:  Ama Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22380500
Grantunet 7 Grantunet 7 Fax: 22380501
1274 Oslo 1274 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 864777252
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 4/30/1992
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-185.51%
Egenkapital  
  
-19.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 612.000 7.030.000 7.420.000 8.151.000
Resultat: -59.000 69.000 48.000 -19.000 363.000
Egenkapital: 241.000 301.000 667.000 639.000 665.000
Regnskap for  Ama Consult AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 612.000 7.030.000 7.420.000 8.151.000
Driftskostnader -60.000 -558.000 -6.955.000 -7.437.000 -7.758.000
Driftsresultat -60.000 54.000 76.000 -17.000 393.000
Finansinntekter 0 15.000 -29.000 -2.000 -29.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 15.000 -29.000 -2.000 -29.000
Resultat før skatt -59.000 69.000 48.000 -19.000 363.000
Skattekostnad 0 -13.000 -19.000 -7.000 -108.000
Årsresultat -59.000 56.000 28.000 -26.000 255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.000 10.000 415.000 32.000 27.000
Sum omløpsmidler 186.000 323.000 959.000 1.125.000 1.517.000
Sum eiendeler 264.000 333.000 1.374.000 1.157.000 1.544.000
Sum opptjent egenkapital 0 73.000 17.000 -11.000 15.000
Sum egenkapital 241.000 301.000 667.000 639.000 665.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 23.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 707.000 518.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 334.000 1.374.000 1.157.000 1.544.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 612.000 7.030.000 7.382.000 8.151.000
Andre inntekter 0 0 0 37.000 0
Driftsinntekter 0 612.000 7.030.000 7.420.000 8.151.000
Varekostnad 0 -106.000 -3.309.000 -3.395.000 -3.595.000
Lønninger 0 -240.000 -1.639.000 -1.965.000 -2.276.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -193.000 -2.007.000 -2.077.000 -1.887.000
Driftskostnader -60.000 -558.000 -6.955.000 -7.437.000 -7.758.000
Driftsresultat -60.000 54.000 76.000 -17.000 393.000
Finansinntekter 0 15.000 -29.000 -2.000 -29.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 15.000 -29.000 -2.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -140.000
Årsresultat -59.000 56.000 28.000 -26.000 255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 10.000 13.000 20.000 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 78.000 0 402.000 12.000 0
Sum anleggsmidler 78.000 10.000 415.000 32.000 27.000
Varebeholdning 0 0 160.000 193.000 234.000
Kundefordringer 0 0 54.000 38.000 170.000
Andre fordringer 12.000 12.000 105.000 252.000 52.000
Sum investeringer 0 74.000 59.000 88.000 91.000
Kasse, bank 174.000 237.000 581.000 554.000 970.000
Sum omløpsmidler 186.000 323.000 959.000 1.125.000 1.517.000
Sum eiendeler 264.000 333.000 1.374.000 1.157.000 1.544.000
Sum opptjent egenkapital 0 73.000 17.000 -11.000 15.000
Sum egenkapital 241.000 301.000 667.000 639.000 665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 23.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 133.000 160.000 203.000
Betalbar skatt 0 10.000 13.000 0 85.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 191.000 197.000 304.000
Utbytte 0 0 0 0 -140.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 371.000 160.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 707.000 518.000 879.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 334.000 1.374.000 1.157.000 1.544.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 186.000 313.000 252.000 607.000 638.000
Likviditetsgrad 1 32.3 1.4 2.2 1.7
Likviditetsgrad 2 0 32.3 1.1 1.8 1.5
Soliditet 91.3 90.1 48.5 55.2 43.1
Resultatgrad 8.8 1.1 -0.2 4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 1.1 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet -22.7 20.7 3.4 -1.6 23.6
Signatur
24.09.2009
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.09.2009
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG:
MOHAMMAD AYYAZ AKHTAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex