Alto Service AS
Juridisk navn:  Alto Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90114775
Mølnvik 3 Mølnvik 3 Fax:
8150 Ørnes 8150 Ørnes
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 995848155
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
95.79%
Resultat  
  
925%
Egenkapital  
  
16.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 605.000 309.000 249.000 180.000 471.000
Resultat: 41.000 4.000 94.000 -24.000 60.000
Egenkapital: 217.000 186.000 183.000 100.000 124.000
Regnskap for  Alto Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 605.000 309.000 249.000 180.000 471.000
Driftskostnader -564.000 -305.000 -153.000 -204.000 -411.000
Driftsresultat 41.000 4.000 95.000 -24.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 41.000 4.000 94.000 -24.000 60.000
Skattekostnad -10.000 -1.000 -12.000 0 0
Årsresultat 31.000 3.000 83.000 -24.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 262.000 230.000 227.000 131.000 170.000
Sum eiendeler 308.000 230.000 227.000 131.000 170.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 81.000 78.000 -5.000 19.000
Sum egenkapital 217.000 186.000 183.000 100.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 91.000 44.000 44.000 31.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 230.000 227.000 131.000 169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 604.000 309.000 284.000 145.000 459.000
Andre inntekter 1.000 0 -35.000 36.000 12.000
Driftsinntekter 605.000 309.000 249.000 180.000 471.000
Varekostnad -244.000 -145.000 -67.000 -76.000 -177.000
Lønninger -155.000 -88.000 0 -74.000 -61.000
Avskrivning -11.000 0 0 0 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -154.000 -72.000 -86.000 -54.000 -162.000
Driftskostnader -564.000 -305.000 -153.000 -204.000 -411.000
Driftsresultat 41.000 4.000 95.000 -24.000 60.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 3.000 83.000 -24.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 46.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 46.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 49.000 77.000 54.000 50.000
Andre fordringer 0 0 0 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 219.000 181.000 150.000 77.000 112.000
Sum omløpsmidler 262.000 230.000 227.000 131.000 170.000
Sum eiendeler 308.000 230.000 227.000 131.000 170.000
Sum opptjent egenkapital 112.000 81.000 78.000 -5.000 19.000
Sum egenkapital 217.000 186.000 183.000 100.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 0 2.000 9.000
Betalbar skatt 10.000 1.000 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 29.000 32.000 3.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 9.000 0 26.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 44.000 44.000 31.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 230.000 227.000 131.000 169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000 186.000 183.000 100.000 125.000
Likviditetsgrad 1 2.9 5.2 5.2 4.2 3.8
Likviditetsgrad 2 2.9 5.2 5.2 4.3 3.8
Soliditet 70.5 80.9 80.6 76.3 73.4
Resultatgrad 6.8 1.3 38.2 -13.3 12.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 13.3 1.7 41.9 -18.3 35.5
Signatur
11.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex