Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alti Tynset As
Juridisk navn:  Alti Tynset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62480934
V/Alti Forvaltning As Øravegen 2 Øravegen 2 Fax:
6650 Surnadal 6650 Surnadal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Surnadal
Org.nr: 964058806
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/5/1992 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tynset fysikalske institutt as
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.55%
Resultat  
  
56.86%
Egenkapital  
  
1.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.621.000 12.548.000 12.905.000 12.847.000 9.252.000
Resultat: 7.018.000 4.474.000 6.162.000 5.762.000 5.353.000
Egenkapital: 103.249.000 101.679.000 98.016.000 93.119.000 91.355.000
Regnskap for  Alti Tynset As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.621.000 12.548.000 12.905.000 12.847.000 9.252.000
Driftskostnader -6.787.000 -8.152.000 -6.610.000 -6.875.000 -3.700.000
Driftsresultat 6.833.000 4.396.000 6.295.000 5.972.000 5.551.000
Finansinntekter 187.000 82.000 66.000 58.000 94.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -199.000 -268.000 -292.000
Finans 185.000 78.000 -133.000 -210.000 -198.000
Resultat før skatt 7.018.000 4.474.000 6.162.000 5.762.000 5.353.000
Skattekostnad -1.544.000 -810.000 -1.265.000 -1.323.000 -1.096.000
Årsresultat 5.473.000 3.663.000 4.897.000 4.438.000 4.257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.536.000 99.309.000 100.171.000 101.018.000 101.007.000
Sum omløpsmidler 13.476.000 9.473.000 7.230.000 10.761.000 3.764.000
Sum eiendeler 115.012.000 108.782.000 107.401.000 111.779.000 104.771.000
Sum opptjent egenkapital 22.522.000 20.953.000 17.307.000 12.410.000 10.647.000
Sum egenkapital 103.249.000 101.679.000 98.016.000 93.119.000 91.355.000
Sum langsiktig gjeld 5.139.000 4.825.000 4.932.000 11.972.000 6.649.000
Sum kortsiktig gjeld 6.625.000 2.278.000 4.453.000 6.689.000 6.767.000
Sum gjeld og egenkapital 115.012.000 108.782.000 107.401.000 111.780.000 104.772.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.207.000 8.790.000 0 0 -138.000
Andre inntekter 4.413.000 3.758.000 12.905.000 12.847.000 9.390.000
Driftsinntekter 13.621.000 12.548.000 12.905.000 12.847.000 9.252.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.006.000 -1.005.000 -1.003.000 -1.214.000 -1.058.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.781.000 -7.147.000 -5.607.000 -5.661.000 -2.642.000
Driftskostnader -6.787.000 -8.152.000 -6.610.000 -6.875.000 -3.700.000
Driftsresultat 6.833.000 4.396.000 6.295.000 5.972.000 5.551.000
Finansinntekter 187.000 82.000 66.000 58.000 94.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -199.000 -268.000 -292.000
Finans 185.000 78.000 -133.000 -210.000 -198.000
Konsernbidrag 0 0 0 -2.675.000 -2.636.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.473.000 3.663.000 4.897.000 4.438.000 4.257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 100.960.000 98.616.000 99.361.000 100.349.000 100.787.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 219.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 100.960.000 98.616.000 99.361.000 100.349.000 101.007.000
Sum finansielle anleggsmidler 576.000 693.000 810.000 669.000 0
Sum anleggsmidler 101.536.000 99.309.000 100.171.000 101.018.000 101.007.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 294.000 136.000 2.361.000 2.746.000 2.417.000
Andre fordringer 506.000 361.000 330.000 231.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 7.783.000 1.329.000
Sum omløpsmidler 13.476.000 9.473.000 7.230.000 10.761.000 3.764.000
Sum eiendeler 115.012.000 108.782.000 107.401.000 111.779.000 104.771.000
Sum opptjent egenkapital 22.522.000 20.953.000 17.307.000 12.410.000 10.647.000
Sum egenkapital 103.249.000 101.679.000 98.016.000 93.119.000 91.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.139.000 4.825.000 4.932.000 4.747.000 4.366.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.005.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.139.000 4.825.000 4.932.000 11.972.000 6.649.000
Leverandørgjeld 841.000 485.000 521.000 142.000 245.000
Betalbar skatt 129.000 918.000 1.080.000 0 105.000
Skyldig offentlige avgifter 32.000 295.000 251.000 287.000 189.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 618.000 580.000 2.600.000 6.260.000 6.228.000
Sum kortsiktig gjeld 6.625.000 2.278.000 4.453.000 6.689.000 6.767.000
Sum gjeld og egenkapital 115.012.000 108.782.000 107.401.000 111.780.000 104.772.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.851.000 7.195.000 2.777.000 4.072.000 -3.003.000
Likviditetsgrad 1 2 4.2 1.6 1.6 0.6
Likviditetsgrad 2 2 4.2 1.6 1.6 0.6
Soliditet 89.8 93.5 91.3 83.3 87.2
Resultatgrad 50.2 3 48.8 46.5 60.0
Rentedekningsgrad 3416.5 1 31.6 22.3 19.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.1 4.1 5.9 5.4 5.4
Signatur
06.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex